Gå til innhold
Annonse
Teamet i bedriften SeaSort SB består av fem studenter. Her samlet utenfor Hjelvik Settefisk AS hvor de har testet den første prototypen. Foto: SeaSort SB
Teamet i bedriften SeaSort SB består av fem studenter. Her samlet utenfor Hjelvik Settefisk AS hvor de har testet den første prototypen. Foto: SeaSort SB

Studenter ved NTNU i Ålesund har som en del av sin bacheloroppgave startet en studentbedrift med mål om å øke verdiskapningen i oppdrettsnæringen. Dette skal de gjøre ved hjelp av en sorteringsløsning.

Annonse

I alt er det fem studenter som deltar i bedriftsprosjektet, to fra Biomarin Innovasjon og tre fra Markedsføring og ledelse.

Caroline Tysnes, daglig leder i SeaSort SB sier til Kyst.no at de fikk en idé til å lage en sorteringsløsning. 

- Vi så at det var et behov for å sortere fisk oftere, forklarer hun.

Fisken sorterer seg selv

Forretningsidéen kom ifølge studenten etter en samtale mellom et av teammedlemmene og en forsker på NTNU i Ålesund om sorteringsutfordringene i havbasert oppdrett.

- Vi kom frem til at det var et behov for innovasjon på dette området, og kom dermed opp med idéen for en innovativ sorteringsløsning.

SeaSort SB sin protoype på sortering av fisk. Prototypen er rullet opp fordi den skal patenteres. Klikk for større bilde. Foto: SeaSort SB
SeaSort SB sin protoype på sortering av fisk. Prototypen er rullet opp fordi den skal patenteres. Klikk for større bilde. Foto: SeaSort SB

Hun legger til at det i dag kun sorteres fisk i forbindelse med slakt eller medisinering. Løsningen som studentene har laget er enkel, og fisken skal ifølge Tysnes kunne sortere seg selv.

- Vi bruker fiskens egne instinkter, gjennom både fôr og lys.

Mer kan hun ikke fortelle, ettersom selskapet holder på å skrive patentsøknad. Studentene får hjelp av forelesere ved NTNU i Ålesund, som selv har skrevet patentsøknader flere ganger.

Vellykkede resultater

Selve sorteringsløsningen har de allerede testet hos Hjelvik Settefiskanlegg. Her fikk studentene kunnskap om oppførselen til fisken under testing av prototypen.

- Etter å ha testet prototypen fikk vi fastslått hvordan vi ønsket å finne ut om fisken i det hele tatt godtok prototypen i sitt miljø, noe den gjorde. Dette gav oss vellykkede forsøksresultat, forklarer Tysnes.

Neste steg for studentene er en større prototypetest hvor de tester en komplett sorteringsløsning, i en merd. Formålet med dette er videreutvikling hvor de identifiserer eventuelle feil og mangler.

- Dette er for at det ferdige produktet ut til markedet skal være så optimalt som mulig, forklarer daglig leder.

SeaSort SB:

  • Er en studentbedrift som jobber med utvikling av en bærekraftig og innovativ sorteringsløsning som skal brukes i sjøbaserte oppdrettsmerder.
  • Fokuset er å få den minste fisken til å vokse seg større ved hjelp av fiskens egne instinkter. Seasort SB sorterer taperfisk og gjør dem til vinnerfisk.
  • Forretningsidéen deres består av en løsning for sortering av fisk i merd, hvor for fisken sorterer seg selv ved hjelp av sine egne instinkter.

Fikk stipend og mentor

Midlene til utviklingen av prototypen har studentene fått av NTNU Discovery, som er en ordning for ansatte og studenter ved NTNU og ansatte i Helse Midt-Norge

- Utviklingsstipendet gjorde at vi fikk utviklet en prototype i et større format, slik at vi fikk mer realistiske resultat. I tillegg har vi et godt samarbeid med AGA, der vår mentor og sparringspartner er ansatt som Head of business i oppdrettssegmentet Norge, utdyper hun.

Fiskevelferd er i fokus

Studentene har holdt på med å utvikle sorteringsløsningen siden tidlig 2018, de har hele veien hatt et stort fokus på fiskevelferd.

- Dette er også noe som oppdretterne er opptatt av, fastslår Tysnes. 

Løsningen til studentene lar fisken stå i merden hele tiden, noe som skal bidra til mindre stress. Ifølge Tysnes er sorteringsløsningen enkel og lett å bruke, noe de har fått tilbakemeldinger fra oppdretterne på at er viktig for dem.

SeaSort sin store visjon er å gjøre taperfisk om til vinnerfisk. Klikk for større bilde. Foto: SeaSort SB
SeaSort sin store visjon er å gjøre taperfisk om til vinnerfisk. Klikk for større bilde. Foto: SeaSort SB

Kan forbedre oppdretternes resultat

Når sorteringsløsningen kommer på markedet vil den ifølge SeaSort SB-sjefen kunne forbedre resultatet til oppdretterne med flere millioner kroner. Studentene har snakket med en oppdretter som gav dem bakgrunnstall.

- Oppdretteren fortalte at de i 2017 hadde slaktet 16 000 tonn fisk med en vekt på 2,5 kg. Vi regnet ut at om fisken fikk vokse seg stor nok kunne oppdretteren ha tjent 56 millioner ekstra.

Studentbedriften er tilstede på Gründerdagene og Fylkesmesse i Ålesund onsdag 10 april, og skal der delta på en pitchekonkurranse. De vil også være å finne på stand i «vrimlearealet» på NTNU i Ålesund samme dag.

- Målet våres er å få jobbe videre med forretningsideen etter endt studentbedrift, og ambisjoner om å bli en betydelig aktør i oppdrettsnæringen, sier Tysnes avslutningsvis.

Studentbedriften består av medlemmene: 

  • Caroline Amalie Tysnes (Daglig leder),
  • Julie Hauge (Markedsansvarlig),
  • Linea Sæther Tusa (HR- og PR-ansvarlig),
  • Inger Maria Gaup (Økonomiansvarlig) og
  • Jørgen Nielsen Røhme (Produktansvarlig).

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse