Gå til innhold
Selskapet har lisenes til å produsere 15.000 tonn laks per år i sitt anlegg. Foto: Arctic Seafarm
Selskapet har lisenes til å produsere 15.000 tonn laks per år i sitt anlegg. Foto: Arctic Seafarm

Arctic Seafarm Holdings inngår nå et enda tettere partnerskap og samarbeid med Kvarøy Fiskeoppdrett. 

Arctic Seafarm Langset AS er et landbasert oppdrettsanlegg som skal etableres i Nesna Kommune på kysten av Helgeland. Selskapet er 100 % eid av Arctic Seafarm Holding AS. Med umiddelbar nærhet til havet og en godt etablert infrastruktur, vil anlegget ligge strategisk svært godt plassert i Nesna Industripark.

Tillatelsen er nå innvilget av Nordland Fylkeskommune og selskapet har dermed en lisenes til å produsere 15.000 tonn laks per år i sitt anlegg, som igjen vil sysselsette rundt 50 personer på Nesna.

Nå inngår Arctic Seafarm Holding AS et enda tettere partnerskap og samarbeid med at Kvarøy Fiskeoppdrett AS nå inntar rollen som største eier i selskapet. Kvarøy Fiskeoppdrett AS er et familieeid selskap som har lang fartstid innen oppdrett. Siden starten i 1976 har de blitt kjent for sin sterke miljøprofil. Daglig leder Alf- Gøran Knutsen i Kvarøy Fiskeoppdrett AS trer nå inn som styreleder i Arctic Seafarm Holding AS, og daglig leder i selskapet, Carsten Rimer ser nå for seg et enda mer integrert og spennende samarbeid med de erfarne oppdretterne.

Vi må ruste oss for fremtiden

Arctic Seafarm Langset AS skal produsere sin fisk på land, hvor gjennomstrømmingsanlegget vil sørge for store mengder friskt sjøvann i karene.

- Samtidig vil fisken være skånet fra lus og ytre påvirkning, og naturen vil være beskyttet mot rømming. Anlegget som er planlagt vil være drevet av strøm fra solceller, vannkraft og gjenvunnet energi fra produksjonen, skriver selskapet.

Daglig leder i Arctic Seafarm Holding AS, Carsten Rimer, er svært glad for at Kvarøy Fiskeoppdrett AS nå blir største eier i selskapet.

- Kvarøy har gjennom sin miljøprofil, kompetanse og selskapsstruktur akkurat det vi i Arctic Seafarm er ute etter. Det at de nå investerer enda mer i selskapet sikrer vår tilgang til smolt, driftskompetanse og salg av laks, sier han.

Påtroppende styreleder Alf- Gøran Knutsen er glad for muligheten de nå har fått til å kunne være med å legge til rette for fremtidens matproduksjon.

- Vi ser at for å fortsatt kunne produsere bærekraftig mat i fremtiden, er vi nødt til å finne gode løsninger med å løfte deler av produksjonen på land. Vi tror løsningen for fremtiden er at det finnes aktører både på havet og på land.

Kompetanse og erfaring

Videre forteller Knutsen at Kvarøy Fiskeoppdrett AS har stor tro på konseptet til Arctic Seafarm Holding AS, og at det har vært, og vil være svært konstruktivt å fortsatt få bidra enda tettere inn med kompetanse og erfaring til et så spennende prosjekt.

- Det er nå en gang sånn at havet har en grense for hva det kan bære, og vi ser det som en nødvendighet å være i forkant med å utforske trygge supplement til oppdrett på sjø, avslutter han.

Arctic Seafarm har også en tanke om at reststoff fra anlegget kan brukes til å produsere blant annet biogass. Slik vil de få utnyttet alle ressursene i anlegget, uten at verdifulle ressurser går til spille. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?