Gå til innhold
Annonse

Skjema for nye landbaserte oppdrettsanlegg klart

Illustrasjonsbilde av landbasert anlegg. Foto: Gråkjær.
Illustrasjonsbilde av landbasert anlegg. Foto: Gråkjær.

Alle landbaserte akvakulturanlegg for fisk som prosjekteres etter 01.01.2018 skal ha brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet før de kan tas i bruk.

Annonse

Det melder Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside. 

Dette gjelder også nye avdelinger ved eksisterende anlegg. Ved stegvis utbygging av anlegg kan det utstedes brukstillatelse for hver avdeling etter hvert som de ferdigstilles.

Fiskeridirektoratet vil oppfordre aktører som bygger nye anlegg eller avdelinger til å opprette dialog med direktoratet i god tid før oppstart er planlagt.

Elektronisk skjema

Det prosjekterende og utførende foretak skal på det elektroniske skjemaet for registrering av landbaserte anlegg utarbeidet av Fiskeridirektoratet dokumentere at anlegget er prosjektert og utført i samsvar med forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Dette skjemaet er nå utarbeidet som et elektronisk skjema på Fiskeridirektoratets nettsider. Innlogging for å fylle ut skjemaet gjøres via ID-porten, men det er også opprettet en testversjon av skjeamet hvor brukere kan klikke gjennom skjemaet uten å logge inn for å gjøre seg kjent med innholdet i skjemaet.

Fiskeridirektoratet forventer at oppdrettere og næringsaktører som er involvert i prosjektering og bygging av landbaserte akvakulturanlegg er kjent med forskriften for tekniske krav til landbaserte anlegg (Lovdata) og har rutiner for å etterleve denne.

Direktoratet vil særskilt minne om at kar, slanger og rør må ha produktsertifikat utstedt av akkreditert sertifiseringsorgan for at vilkårene for å få brukstillatelse skal være tilfredsstilt.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse