Gå til innhold
Annonse
Eirik Hoel i Skretting opplyser at helsetilstanden i settefiskanlegg er i stadig endring og dødeligheten er relativt høy. Foto: Skretting.
Eirik Hoel i Skretting opplyser at helsetilstanden i settefiskanlegg er i stadig endring og dødeligheten er relativt høy. Foto: Skretting.

Lave temperaturer og håndtering kan gi skade i huden til fisk. Fiskehelsebiolog Eirik Hoel i Skretting understreker betydningen av en god hudhelse på fisken.

Annonse

Eirik Hoel er fagansvarlig for fiskehelse i Skretting. Han peker på at spesielt ved lave vanntemperaturer og/eller ved håndteringsoperasjoner, er hudhelse essensielt. 

- I situasjoner ved for eksempel sortering, der fisken mister skjell, har det skjedd en skade i det øverste hudlaget. Dette kan føre til at fisken får problemer med vann-/saltbalansen og at den lettere blir infisert av virus eller bakterier. Mindre sår kan dermed utvikle seg til alvorlige sår, spesielt ved lav vanntemperatur, forklarer han til Kyst.no. 

 Han forklarer at fiskehuden består av underhud, skjell, overhud med slimceller og slimlag, sett fra innerst til ytterst. I motsetning til hos pattedyr består overhuden også av levende celler, og utgjør den ytterste barrieren sammen med slimlaget til fisken.

Merk at skjell i fiskehuden er dekket med overhud. Ved skjelltap vil det derfor ha oppstått en sårskade i huden. Klikk for større bilde. Foto: Skretting ARC.
Merk at skjell i fiskehuden er dekket med overhud. Ved skjelltap vil det derfor ha oppstått en sårskade i huden. Klikk for større bilde. Foto: Skretting ARC.

Han forteller at de på en konferanse de nylig arrangerte la frem dokumentasjon fra et feltforsøk rundt sår og funksjonelle fôr.

- Dataene viste at et slikt funksjonelt fôr hadde gunstig effekt i forhold til sår, slimstatus og skjelltap hos laks ved lave temperaturer. Skretting anbefaler at fisk i både sjø og ferskvann får to uker spesialfôr hver fjerde uke med vanlig vekstfôr. Regimet bør repeteres så lenge vanntemperaturen er under 8⁰C, forklarer han.

Linda B. Jensen forsker ved Skretting Aquaculture Reasearch Centre har i sin doktorgrad studert hudhelsen til laksen, og doktorgradsarbeidet hennes har undersøkt hvordan skinnet og slimlaget påvirkes av utfordringer som oppstår under normale oppdrettsforhold, som temperaturendring, sår og lusesmitte.  Foto: Skretting ARC.
Linda B. Jensen forsker ved Skretting Aquaculture Reasearch Centre har i sin doktorgrad studert hudhelsen til laksen, og doktorgradsarbeidet hennes har undersøkt hvordan skinnet og slimlaget påvirkes av utfordringer som oppstår under normale oppdrettsforhold, som temperaturendring, sår og lusesmitte. Foto: Skretting ARC.

Bakgrunnsmekanismene for at dette har Linda B. Jensen også dokumentert. Hun jobber til daglig som forsker ved Skretting Aquaculture Research Centre (Skretting ARC) og tok doktorgraden sin ved å studere hudhelse hos laks.

- I sitt arbeid fant hun blant annet at funksjonelt fôr tilsatt ekstra sink ga raskere sårheling, flere slimceller i de dypere lagene av overhuden og at nivåene av vitamin C og sink i fôret korrelerte med nivåene av de samme substansene i skinnet til laksen. Vitamin C og sink er spesielt viktige i forhold til bindevevssyntese i huden og generell hudhelse, opplyser Hoel. 

Les mer om arbeidet hennes her. 

I tillegg til et bevisst forhold til fôrvalg anbefaler Hoel at oppdretterne søker råd hos fiskehelsepersonellet som har oppfølging på hvert enkelt anlegg.

- Disse kjenner ofte risikoforhold både på lokaliteten og i området, og vil være viktige sammen med oppdretteren selv for å løse lokale problemstillinger, forklarer han. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse