Gå til innhold
Annonse
NRS Finnmark, her ved overtakelsen av fartøyet deres «Årøy». Foto: Folla Maritime Service.
NRS Finnmark, her ved overtakelsen av fartøyet deres «Årøy». Foto: Folla Maritime Service.

NRS Finnmark økte omsetningen, samtidig som de fikk en dårligere pris for fisken sin.

Annonse

Selskapet oppnådde i 2017 en omsetning på 892 millioner kroner, mot 879 millioner i 2016.

NRS Finnmark fikk et årsresultat på 163 millioner i 2017 mot 322 millioner året før, og et driftsresultat på 212 millionr i 2017 mot 424 millioner kroner året før.

Styret skriver i årsberetningen at NRS Finnmark sin omsetning har økt i forhold til året før, som følge av høyere slaktet volum. Reduksjonen i resultat sier de skyldes lavere oppnådde salgspriser og høyere kostnader.  

Nøkkeltall:
Nøkkeltall:

Lavere pris og høye kostnader

I 2017 slaktet selskapet 18 349 tonn sløyd vekt, mot totalt 15 172 tonn sløyd vekt året før, en økning på 21 %.

Ved utgangen av året hadde selskapet en total biomasse på 16 316 tonn i sjøen, mot 12 951 tonn ved inngangen til året, en økning på 26 %.

Selskapet hadde en egenkapitalandel på 25 % ved utgangen av året i fjor, mot 28 % året før.

NRS Finnmark melder at de har ikke hatt noen rømminger i 2017.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse