Gå til innhold
Annonse
Bakkafrost har hovedkontor og videreforedlingsfabrikk på Glyvar på Færøyene. Foto: Therese Soltveit.
Bakkafrost har hovedkontor og videreforedlingsfabrikk på Glyvar på Færøyene. Foto: Therese Soltveit.

Bakkafrost har så langt i år slaktet mindre fisk sammenliknet med samme tidspunkt i fjor, likevel opplever selskapet overskudd. 

Annonse

Bakkafrost-konsernet leverte en totalt EBIT på 434,2 millioner danske kroner i 3. kvartal 2018. Slaktevolum var 7,2 tonn sløyd vekt. Kombinerte oppdrett og VAP-segment hadde en driftsmessig EBIT på 142,4 millioner danske kroner. Oppdrettssegmentet hadde en driftsmessig EBIT på 139,6 millioner danske kroner, kommer det frem i en børsmelding.

Spotpris på laks ble redusert i 3. kvartal 2018, sammenlignet med foregående kvartal. Prisnedgangen hadde en negativ effekt på driftsresultatet / EBIT i oppdrettssegmentet. VAP-segmentet oppnådde et driftsresultat på 2,8 millioner danske kroner. EBITDA for FOF-segmentet var 41,4 millioner kroner.

Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost forteller om forhøyet dødelighet på ene lokaliteten til selskapet. Foto: Arkivfoto.
Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost forteller om forhøyet dødelighet på ene lokaliteten til selskapet. Foto: Arkivfoto.

Overskudd

Konsernet hadde et overskudd for 3. kvartal 2018 på 355,9 millioner danske kroner, mot 56,2 millioner danske kroner på samme tid i fjor. For de første ni månedene i 2018 var resultatet 966,9 millioner danske kroner, sammenlignet med 533,3 millioner danske kroner i fjor til samme tid.

- Aktiviteten i tredje kvartal i år har vært noe lavere, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Kvartalet har også blitt påvirket av forhøyet dødelighet på lokalitet A-81 Kolbanagjógv i september, som resulterte i høyere kostnader og en negativ effekt på neste års slaktevolumer. Til tross for utfordringer og en avtagende laksepris i dette kvartalet, er det operative resultatet for konsernet 168 millioner danske kroner i kvartalet, sa administrerende direktør Regin Jacobsen.

- Det nye slakteriet i Vágur, Suðuroy, ble forsinket i oppstart i forhold til tidsplanen, men vi ser nå frem til å se hvordan den økte aktiviteten i Suðuroy vil være, etter at slakteriet startet med slakting i oktober, uttaler Jacobsen.

De totale volumene som ble slaktet i 3. kvartal 2018, var 7.217 tonn sløyd vekt, mot 11.585 sløyd vekt for samme periode i fjor. Samlet slaktevolum i de første ni månedene av 2018 var 32 356 tonn sløyd vekt, sammenliknet med fjorårets 43.145 tonn sløyd vekt på samme tidspunkt.

Slaktevolumet i 2018 er redusert med 3000 tonn sløyd vekt, fra 49 000 til 46 000 tonn sløyd vekt.

Utsetter en million smolt

3,3 millioner smolt ble overført i 3. kvartal 2018. I løpet av de første ni måneder av 2018 ble 9,2 millioner (6,5 millioner i 2017) smolt overført.

En million smolt av 13,9 millioner smoltene, som skulle bli satt ut i 2018 - vil bli satt ut i 2019. Således forventes den nye smoltutsettet for 2018 å være 12,9 millioner. 

Bedre markedsadgang i USA

Bakkafrost har gjennom sitt nylig etablerte datterselskap Bakkafrost USA, inngått en avtale i 2. kvartal 2018 for å erverve virksomheten og eiendelene i North Landing, som er en amerikansk lakseimportør med fokus på østkysten og har salgskontor, håndterings- og prosessanlegg i Clifton, New Jersey, USA. Gjennom oppkjøpet vil Bakkafrost få bedre markedsadgang og bedre evner til å betjene Bakkafrosts kunder i det amerikanske markedet. Oppkjøpet av North Landing ble endelig i 3. kvartal 2018.

Selskapet opplyser også at produksjonen av fiskemel og fiskeolje i 2018 kommer ikke til samme nivå som i 2017. Bakkafrost forventer en nedgang i produksjonsvolumene av fiskemel og fiskeolje i 2019, sammenlignet med 2018.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse