Gå til innhold
Annonse

- Snart en helt ny hverdag for lakselus-bekjempelse

Laser og lukt, varme og vann. På en FHF-konferanse på Hell ble det meste av ikke-medikamentelle løsninger presentert. – Jeg ser for meg en helt annen virkelighet for lakselusbekjempelse, sier FHLs lakseluskoordinator Ketil Rykhus.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Rensefisk, spyling, selvskraping, ferskvann, fôr som forvirrer lusen, fôr som styrker immunitet og slimtykkelse, vaksine, avl, planktonduk, skjørt, storsmolt i lukket pose, «nedsenket» merd med snorkeltilgang til overflaten, lusefelle, blåskjellbarriære, blåskjellanlegg strategisk plassert i leden, strøm, laser og til sist varme bad.

Det er en imponerende mengde med prosjekter med ulike innfallsvinkler som det både forskes på og som det drives utøving av i regi av kommersielle aktører.

FHF-konferansen om ikke-medikamentelle metoder for å kontrollere lus, trakk vel 100 deltagere. Ikke mindre enn ca 25 ulike foredrag ble holdt.

FHF-møtet om ikke-medikamentelle midler mot laksleus trakk mange til Hell.
FHF-møtet om ikke-medikamentelle midler mot laksleus trakk mange til Hell.

Men om antallet prosjekter er imponerende, så er haken at det ikke er så veldig mange av dem som er kommersielt tilgjengelige. De aller fleste er på teststadiet, noe i småskala, annet i storskala.

Sannsynligheten for at noe av det skal slå til er likevel stor.

- Jeg tror vi kan se for oss en helt annen virkelighet når det gjelder bekjempelse av lus på laks, der vi vil bevege oss bort fra legemidler. Jeg tror jo også dette kan bety en helt annen hverdag også for villaksen, sier Ketil Rykhus.

Han tror ikke det store gjennombruddet kommer i år, men det bør ikke være så langt unna.

- Jeg tror vi har god grunn til å håpe å se effekter av dette neste år, sier han.

Vi kommer tilbake med mer fra møtet, både her på Kyst og i Norsk Fiskeoppdrett

Annonse