Gå til innhold
Annonse
Erna Solberg er enig med kollega fiskeriminister Harald Nesvik, og mener det er viktig at produksjonsfisken ikke må komme ut i markedet. Foto: Kyst.no
Erna Solberg er enig med kollega fiskeriminister Harald Nesvik, og mener det er viktig at produksjonsfisken ikke må komme ut i markedet. Foto: Kyst.no

Statsminister Erna Solberg (H) mener det var viktig å ha med produksjonsfisk i regjeringserklæringen for å skåne markedet mot dårlig fisk.

Annonse

Siste ord i «Norwegian Gannet» saken er enda ikke sagt. Regjeringen og fiskeriminister Harald Nesvik er svært bekymret for produksjonsfisken, og at den skal skade omdømme til norsk laks. I Granavollplattformen ble det også understreket med et eget punkt at «regjeringen ønsker å fortsette en restriktiv linje hva gjelder miljøkrav til havbruksnæringen og håndtering av produksjonsfisk».

Les også: Fikk vite om avslaget dagen før dåpen av Norwegian Gannet

- Skal ha en bærekraftig næring

Under åpningen av The Salmon i Oslo onsdag, fikk Kyst.no anledning til å spørre Erna Solberg om bakgrunnen for at regjeringen har tatt med et eget punkt i regjeringserklæringen om et så snevert tema som produksjonsfisk.

Fiskeriministeren er av departementet vurdert som habil i saken om slaktebåten. Foto: Andrea Bærland
Fiskeriministeren er av departementet vurdert som habil i saken om slaktebåten. Foto: Andrea Bærland

- Det er fordi vi er opptatt av at vi skal ha en bærekraftig oppdrettsnæring og fiskerinæring for fremtiden, og da er det også viktig at det balanseres opp mot miljøkravene fremover, sier statsminister Erna Solberg til Kyst.no

- Vi må sørge for at vi ikke får dårlig fisk ut i markedet, legger hun til.

Har det vært noen diskusjoner rundt produksjonsfisk innad i regjeringen?

Nå er det kun fem uker siden Granavollplatformen kom, og vi er ikke begynt på alle detaljspørsmålene rundt dette, forteller statsministeren.

Ikke innhabil

Det ble nylig kjent at NFD bestrider Bergen Tingrett sin kjennelse om at Hav Line kan drive som planlagt, og Nærings- og fiskeridepartementet har derfor begjært et nytt rettsmøte i Hav Line-saken.

Kyst.no har forsøkt å spørre fiskeriminister Harald Nesvik om han tror det vil ha noen påvirking på saken i retten, at produksjonsfisk er tatt med i regjeringserklæringen. Dette har ikke fiskeriministeren ønsket å kommentere.

Vi har også spurt Nesvik om hans tidligere rolle som kommunikasjonssjef i Sølvtrans kan ha hatt noe å si for hans håndtering av saken.

- Fiskeriministerens habilitet i saken er vurdert av departementet i forkant av vedtaket. Saken anses å være av generell karakter, og det foreligger ikke særegne forhold som tilsier at fiskeriministerens upartiskhet er svekket. Fiskeriministeren er dermed habil til å fatte vedtak i saken, skriver hans pressekontakt Martine Røiseland i en e-post til Kyst.no.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse