Gå til innhold
Annonse
arne møgster austevoll
arne møgster austevoll

Austevoll har mer en doblet driftsinntektene sine fra fjoråret. Konsernets inntekter i andre kvartal 2013 utgjorde 3372 millioner kroner som er en økning fra 2 881 millioner kroner i samme periode i år 2012.

Annonse

Økning i omsetning kommer fra virksomhetsområdet produksjon, salg og distribusjon av laks og ørret, og fra Norway Pelagic ASA (NPEL). NPEL er konsolidert på 100% basis i andre kvartal i 2013. I andre kvartal 2012 var NPEL behandlet etter egenkapitalmetoden. Det har vært en nedgang i omsetning fra virksomhetsområdene fiskemel og -olje og konsum.

Konsernets driftsresultat før avskrivninger og verdijustering av biomasse (EBITDA) ble i andre kvartal 2013 547 millioner kroner mot 299 millioner kroner i andre kvartal 2012.

EBIT før verdijustering av biomasse i andre kvartal 2013 var 397 millioner kroner mot 164 millioner kroner i samme kvartal 2012.

Økning i resultat kommer som følge av vesentlig bedre prisoppnåelse på laks og ørret. Bransjens spotpris på atlantisk laks har hatt en oppgang på 54% i andre kvartal 2013 sammenlignet med samme periode i 2012. Innenfor pelagisk virksomhet har det vært både lavere produksjonsvolum og salgsvolum dette kvartalet sammenlignet med samme kvartal i 2012. Nedgang i salgsvolum skyldes begrenset lager ved inngangen til dette året og en påfølgende senere oppstart av første fiskerisesong i Peru i 2013. Etter et år med sterkt reduserte kvoter i Peru forventer vi at kvoten vil være på et høyere nivå fra kommende fiskerisesong.

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i andre kvartal 25 millioner kroner (Q2 2012 minus 25 millioner kroner). Økning i resultat fra tilknyttet virksomhet i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i 2012 kommer blant annet som følge av bedre prisoppnåelse for atlantisk laks og ørret for de tilknyttede selskapene innenfor havbruk. I andre kvartal 2012 bidrog i tillegg NPEL med et negativt resultat på minus 15 millioner kroner. Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.), Brødrene Birkeland AS og Villa Organic AS (fra april 2013) er de største tilknyttede selskapene.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i andre kvartal 2013 minus 61 millioner kroner (Q2 2012 minus 46 millioner kroner). Resultat før skatt og biomassejustering er i andre kvartal 319 millioner kroner, tilsvarende resultat i samme kvartal 2012 var 118 millioner kroner. Resultat før skatt var i kvartalet 410 millioner kroner (Q2 2012 34 millioner kroner). Konsernet er solid med 47 prosent egenkapital-andel. Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av juni er 5 104 millioner kroner, veksten i NIBD kommer blant annet som følge av konsolidering av NPEL som har NIBD på 908 millioner kroner per 30.06.2013, samt utbetaling av utbytte fra konsernet med 405 millioner kroner. Ved utgangen av juni 2012 var NIBD 3 949 millioner kroner.