Gå til innhold
Annonse
Elise Eidset (24) trives i sommerjobben som luseteller.  Foto: Thomas Bøhn/HI
Elise Eidset (24) trives i sommerjobben som luseteller. Foto: Thomas Bøhn/HI

Elise Eidset (24) reiser rundt i både båt og bil for å telle lus denne sommeren. Hun er nå to uker inne i arbeidet, og trives godt.

Annonse

Havforskningsinstituttet søkte før sommeren etter aktuelle kandidater som ville reise rundt i små lettbåter, utstyrt med ruser og garn for å telle lakselus.

Fangsten blir nøye undersøkt: fiskens størrelse blir målt, og så teller man hvor mange lakselus det er på hver enkelt fisk, og registrerer hvilke livsstadier lakselusene er i. 

Feltarbeidet startet i mai på Sørlandet, og avsluttes i midten av august i Finnmark.

Lus i Sognefjorden

HI hadde over 200 søkere, og måtte til slutt ta ned annonsen på grunn av den store pågangen. Elise Eidset var en av de heldige utvalgte.

Etter å ha bestått luseteller-eksamen, er hun nå kommet i full sving.

Eidset sier til Kyst.no at arbeidet er godt i gang.

- Jeg skal til sammen jobbe i fire uker. Til nå har jeg jobbet to uker i Sogn og Fjordane- i Sognefjorden og Nordfjord.

Hun forteller at forholdene var optimale for arbeidet.

- Dette var to flotte uker med nydeleg vær, og vi fikk mye fisk i rusene og det var og ein del lakselus, særlig i Sognefjorden.

Eidset sier at ingen dager er like i jobben som luseteller.

- Arbeidstiden er veldig avhengig av hvor mye fisk vi får, det gjør hver dag veldig uforutsigbar. En dag hadde vi fått 57 sjøørret da vi sjekket rusen på kvelden. Det ble en lang natt. I tillegg er det jo en del fysisk tungt arbeid, siden rusa er veldig stor og tung.

Saken fortsetter under bildet. 

Elise og kollega Ingrid Holtan Søbstad bruker sommeren på å fange vill laksefisk langs norskekysten. Her øver de seg, på feltkurset i Etne. Foto: Thomas Bøhn /HI.
Elise og kollega Ingrid Holtan Søbstad bruker sommeren på å fange vill laksefisk langs norskekysten. Her øver de seg, på feltkurset i Etne. Foto: Thomas Bøhn /HI.

Liker seg ute i naturen

Arbeisforholdene til Eidset er svært ulik mange norske sommerjobber. Hun behøver ikke å stå svett og klam inne i en overopphetet klesbutikk eller konversere med misfornøyde kunder på en supporttelefon.

- Jeg er veldig glad i å være ute, særlig på sjøen. Så å kunne tilbringe hver dag i båt i nydeleg norsk natur er absolutt en fordel. I tillegg synes jeg arbeidet er veldig spennende.

Hvor mye fisk får vi i dag? Er det mye lus her?, er typiske spørsmål som går gjennom hodet til 24-åringen.

- Hvordan ser en vanlig dag ut på jobben for deg?

- Det er litt vanskeleg å beskrive en vanlig dag siden hver dag er så ulik, helt avhengig av hvor mye fisk vi får. Noen dagar fikk vi så mye fisk at vi bare ble sittende å telle hele dagen, andre dager fikk vi lite fisk. Da ble det gjerne en del venting, om ikke vi tok en runde med intensivt garnfiske. Andre dager hadde vi kjøreetapper der vi satt i bil heile dagen.

Eidset forteller til Kyst.no at hun ble svært glad da hun, som en av 200 søkere, fikk jobben.

- Dette er jo en veldig relevant jobb for meg da jeg studerer fiskeribiologi. I tillegg synes jeg dette med lakselus er en viktig og interessant problemstilling. Jeg ble naturligvis veldig glad da jeg fikk vite at jeg kan få være med å gjøre en så viktig jobb.

Havforskningsinstituttet har laget en video fra lakselustelling i Øst-Finnmark, se video under. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse