Gå til innhold
Annonse
Prislaks laksepris lakseprisbilde
Prislaks laksepris lakseprisbilde

Lakseprisen endret seg med kun 11 øre i forrige uke, viser tall fra NOS/FHL.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Ifølge NOS/FHL steg lakseprisen til oppdretter fra uke 26 til uke 27 med 11 øre/kg og endte på 36,51 kr/kg. Prisen gjelder fersk, sløyd, superior laks, ferdig pakket, FCA Oslo. Dette er en pris som er hele 11,97 kr/kg bedre enn tilsvarende uke for et år siden. Det er samtidig kun 43 øre under prisen i samme uke i 2006. Fisk i størrelsene 6-7 kg og 7+ betales det best for, med hhv 40,13 og 40,01 kr/kg for.

Det ble eksportert 14 999 tonn laks (rund vekt) i uke 26 i år, mot 13 435 tonn i uke 26 i fjor, en oppgang på 11,6 prosent. Til nå i 2009 er det eksportert 362 015 tonn laks mot 333 733 tonn i 2008, en oppgang på 8,5 prosent.

Det ble solgt 28 385 tonn fôr i uke 26, en oppgang på åtte prosent fra samme uke i fjor. Så langt er det solgt 437 174 tonn fôr, som er ti prosent mer enn i fjor. Splitter en opp på laks og ørretfôr ser en at laksefôret har økt med 15 prosent, mens salget av ørretfôr er redusert med 19 prosent.

Oppdretterprisen hold seg stabil i forrige uke (blå linje). Fjorårsprisen vises med rød linje, og prisen i 2006 vises med grønn linje. Datakilde Nos/FHL.
Oppdretterprisen hold seg stabil i forrige uke (blå linje). Fjorårsprisen vises med rød linje, og prisen i 2006 vises med grønn linje. Datakilde Nos/FHL.