Gå til innhold
Annonse
Vaksine
Vaksine

Ved utgangen av mai var det kjøpt inn nær 164 millioner vaksinedoser til ettåringen 2012 sammenlignet med totalt 166 millioner doser til ettåringen 2011.

Annonse

Totalt endte salget av vaksiner til laks e på 4,8 millioner doser i mai sammenlignet med 9,2 millioner doser i mai 2011.

Dette gir en indikasjon på at utsettet av ettåring 2012 kan bli noe redusert i forhold til utsettet i 2011, som endte på omlag154 millioner smolt.

Vaksinasjonen av ettåringen 2012 startet i september 2011 og 16 millioner vaksinedoser i september er fremdeles medregnet til vaksinasjon av årets ettåring. Omsetningen av vaksiner vil aldri gi et eksakt bilde av hvor mye fisk som settes i sjøen, men er en sterk indikator. Det er alltid en viss usikkerhet i forhold til hvor mye nullåring/ettåring som vaksineres i september måned samt om det kjøpes vaksine i mai til vaksinasjon av nullåring i juni. Andre tilleggsfaktorer er eventuelt ubrukt vaksine og annet tap fra vaksinasjon til sjøutsatt smolt.

Mer PD-vaksine

Det ble omsatt 2,7 millioner doser av PD-vaksine i mai, det er en økning på 900.000 doser mer, sammenlignet med samme måned i fjor. Dette er På årsbasis ligger salget av PD-vaksine nå på 98,8 millioner vaksinedoser, og tilsvarende tall for ILA vaksiner ligger på 5,2 millioner doser.

Ikke noe vaksine til torsk

Det ble ikke solgt vaksine til torsk i mai måned og siste tolv måneders rullerende omsetning er nå på 2,5 millioner doser.