Gå til innhold
Annonse

Statsbygg skal finne tomter for nye lokaler til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet

Fiskeriminister Per Sandberg på besøk hos NIFES i Bergen i februar 2016. Foto: NFD.
Fiskeriminister Per Sandberg på besøk hos NIFES i Bergen i februar 2016. Foto: NFD.

Regjeringen gir Statsbygg oppdraget med å søke etter mulige tomter til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratets nybygg i Bergen.

Annonse

- Bergen er et kraftsentrum for marin forskning og utvikling. Det skal byen også være i fremtiden. Nå tar vi ett steg videre i arbeidet med å samle Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet, sier fiskeriminister Per Sandberg, i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). 

Regjeringen vedtok i fjor høst å utrede videre en samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i et nybygg i Bergen. En foreløpig kartlegging Statsbygg har gjort, viser at det er flere mulige tomter for et slikt bygg.

- Åpent tomtesøk

Nærings- og fiskeridepartementet starter nå avklaringsfasen for hvor det nye bygget kan bygges. Statsbygg har fått i oppdrag å gjennomføre et åpent tomtesøk.

Regjeringen tar utgangspunkt i at det nye bygget vil bli et formålsbygg, det vil si et spesialisert bygg med flere typer laboratorier, og at Statsbygg skal være byggherre.

Nærings- og fiskeridepartementet skal opprette en rådgivende prosjektgruppe sammensatt av brukere av bygget samt involverte departementer. Prosjektrådet vil ledes av Nærings- og fiskeridepartementet med Statsbygg som sekretariat.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse