Gå til innhold
Annonse
Den årlige rapporten om resultater og markedsutsikter viser sterk vekst for skipsutstyrsleverandører, sier Anders Helseth i Menon Economics til Skipsrevyen. Foto: Sigbjørn Larsen.
Den årlige rapporten om resultater og markedsutsikter viser sterk vekst for skipsutstyrsleverandører, sier Anders Helseth i Menon Economics til Skipsrevyen. Foto: Sigbjørn Larsen.

Mer fiskebåt, mer cruise, mer havbruk, mer vindparker og mer offshore. Analytikerne forventer sterk vekst for leverandørindustrien i maritim sektor.

Annonse

Leverandørindustrien omsatte for 59 milliarder kroner i 2017 og sysselsatte 18.000 årsverk. Det viser tall fra Menon Economics. Den årlige rapporten om resultat og markedsutsikter for maritime utstyrsleverandører som ble lagt frem under Verftskonferansen i Ålesund viser oppløftende tall for norsk maritim leverandørindustri.

Sysselsettingen henger noe etter, men forventes også å øke neste år. Det er særlig veksten i fiskeri og cruise som driver veksten. Også akvakultur viser god utvikling.

Forventer sterk vekst

- De siste årene har vært tøffe, men 2018 blir året da det snur for norske utstyrsleverandører for skipsutstyr, og vi forventer sterk vekst i 2019, sier senioranalytiker Anders Helseth til Skipsrevyen. 

Mens veksten i 2018 ligger an til å bli seks prosent, viser tallene for 2019 en vekst på 13 prosent.

- Norske skipsutstyrsleverandører ser også ut til å klare seg godt i den internasjonale konkurransen, for 2/3 av omsetningen kommer fra leveranser internasjonalt, forteller han. 

- Investeringene i vindparker har gått forbi investeringene i olje og gass, sier markedsanalytiker Erik Tønne i Clarksons Platou til Skipsrevyen.
- Investeringene i vindparker har gått forbi investeringene i olje og gass, sier markedsanalytiker Erik Tønne i Clarksons Platou til Skipsrevyen.

Investeringer i vindparker større enn i olje og gass

Markedsanalytiker Erik Tønne hos Clarksons Platou sier investeringene i vindparker er nå større enn investeringene i olje og gass i britisk sektor i Nordsjøen.

- Også i norsk sektor er investeringene i vindparker nesten på nivå med olje og gass. Det som kommer til å skje når nå olje og gassinvesteringene igjen tar seg opp, som en følge av økte oljepriser, er at supplyskipene, som nå har vært beskjeftiget med offshore vind, vil komme til å forsvinne tilbake til olje og gass, forteller han.

Tønne mener det betyr at det vil bli muligheter for verftsindustrien til å bygge nye og mer skreddersydde båter for offshore vind.

- Vindparker vil komme til å fortsette sin vekst og vil komme til å få stadig sterkere økonomisk betydning i tiden fremover, tror han.

Cruise og ferger er markedsdriverne

Helseth sier lønnsomheten har vært lav de siste årene, men påpeker de ser en bedring i 2018 og en sterk bedring for 2019.

– Vi vil se en fortsatt sterk vekst i oppdagelsescruise og fergemarkedet. Vi ser en lovende, men mer usikker fremtid for fiskeri og havbruk, som blant annet knytter seg til kvoter, konsesjoner, rentenivå og valutakurser. Investeringene i olje og gass har nådd bunnen og forventes å øke i tiden som kommer. Utstyrsleverandørene er igjen lønnsomme og det er spennende framtidsutsikter med fokus på klima og digitalisering, avslutter Helseth.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse