Gå til innhold
Annonse
Per Grieg jr.
Per Grieg jr.

Oppdrettsselskapet Grieg Seafood fikk et resultat før skatt i første kvartal på 104,9 millioner kroner etter en omsetning på 173,88 millioner kroner. Resultatet er preget av en vellykket fusjon med Volden Group og gode markedsforhold for produktene, skriver selskapet i en pressemelding.

Annonse

Driftsinntektene på 173,88 millioner er en fremgang på 50 prosent i forhold til samme periode i 2006. Fusjonen med Volden Group i Finnmark som ble gjennomført 1. november i fjor, forklarer det meste av denne økningen. Driftsresultat (EBITDA) før avskrivninger og verdijustering av biomasse ble på 42,96 millioner kroner, som er en solid økning fra tilsvarende periode i 2006. Den totale slakting i Grieg Seafoods anlegg i Norge og Canada ble 6.087 tonn sløyd vekt, mens produksjonen i sjø var 8.500 tonn levende vekt. – Dette var første hele kvartalet vi har etter fusjonene med Volden Group, og resultatet viser at prosessen har vært vellykket. Vi har sterkt fokus på en sikker og kostnadseffektiv produksjon og vi har allerede hentet ut synerger i hele verdikjeden. Samtidig har vi opplevd å få gode priser i våre markeder, med unntak av Russland der vi dessverre har vært utestengt, forteller administrerende direktør i Grieg Seafood, Per Grieg jr. Oppkjøp og børsnotering Første kvartal har vært meget hektisk og spennende for Grieg Seafood. Innfusjoneringen av Volden Group har pågått for fullt gjennom hele kvartalet, og i januar kjøpte Grieg Seafood det kanadiske selskapet Target Aquaculture Ltd som har åtte konsesjoner i Seshelt i British Colombia. Årlig produksjon er på rundt 5000 tonn sløyd vekt, men med et betydelig potensial for økt produksjon. I løpet av første kvartal pågikk det forhandlinger mellom Grieg Seafood og eierne av Hjaltland Seafarms, og 23. april ble partene enige. Overtakelsen av Hjaltland Seafarms vil ventelig skje i løpet av mai måned. Grieg Seafood har også arbeidet med planer om børsnotering av selskapet. Søknaden ble levert til Oslo Børs 23. april. Går alt etter planen vil Grieg Seafood gå på børs i første halvdel av juni. – Når vi samtidig leverer gode tall og meget god sjøproduksjon, er dette et klart signal om at vi har evnet å opprettholde operasjonelt fokus samtidig som vi vokser. Vi har tidligere kommunisert at vi ønsker å ta en aktiv rolle i den pågående konsolideringen av oppdrettsbransjen, og første kvartal viser at vi mener alvor, sier administrerende direktør Per Grieg jr. Gode markedsutsikter Gjennom hele første kvartal har markedet for Grieg Seafoods produkter vært forholdsvis stabilt. Selskapet har oppnådd bedre priser enn ventet på produksjonen i Rogaland og Canada og noe lavere enn ventet i Finnmark. Den globale etterspørselen etter laks har vokst betydelig i første kvartal og ligger omkring 10 prosent høyere enn i 2006. Samtidig har næringens samlede vekst vært høyere enn ventet, og da særlig i Norge. Sykdomsproblemer for chilenske oppdrettere har i noen grad oppveid den økte produksjonen i Norge. -Generelt later det til å være en sterk og god økning i etterspørselen etter laks fra alle de viktige markedene. I tillegg har nye markeder som Kina, India og Korea vist imponerende veksttall. Våre leveranser av fisk til det russiske markedet har vært midlertidig stanset av russiske helsemyndigheter, men vi håper at dette markedet vil bli åpnet for Grieg Seafood i løpet av andre kvartal, sier administrerende direktør Per Grieg jr i en pressemelding.

Resultatoppstilling

NOK 1000

1. kvartal ’07

1. kvartal ’06

2006

Omsetning

173.880

116.141

535.756

Driftsresultat før avskrivning

42.967

5.602

169.789

Resultat før skatt

104.869

91.130

139.006

 

 

 

Full kvartalsrapport kan lastes ned fra www.griegseafood.no.

Annonse