Gå til innhold
Annonse

Aker Seafood ASA leverte et resultat før skatt på 104 millioner kroner i 2006, mot 41 millioner kroner i 2005. Bedre priser på hvitfisk er hovedårsaken til resultatforbedringen.

Annonse

I fjerde kvartal 2006 var driftsinntektene i Aker Seafoods NOK 587 millioner, sammenlignet med NOK 460 millioner i samme periode i 2005 når justert for salg av Nordic Group. Dette er en økning av driftsinntektene på 127 millioner i fjerde kvartal og en økning i driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 63 millioner sammenliknet med kvartalet i fjor, heter det i en melding fra selskapet.

Aker Seafoods oppnådde en EBITDA på NOK 96 millioner i fjerde kvartal 2006, mot NOK 33 millioner i fjerde kvartal året før. Av økningen for EBITDA på 63 millioner, kommer 40 millioner fra suksesshonorar i forbindelse med en management avtale i forkant av en vellykket kapitalutvidelse i Aker BioMarine. I 2006 oppnådde Aker Seafoods EBITDA på 235 millioner kroner sammenliknet med 181 millioner kroner i 2005. Resultat før skatt i 2006 endte på 104 millioner kroner mot 41 millioner kroner i 2005. Styret har foreslått at det utbetales utbytte på 0,75 kroner per aksje for regnskapsåret 2006.

Ser lyst på det  - Vi ser lyst på utviklingen og veksten i markedet. Samtidig som vi opplever økt etterspørsel i markedet etter produktene våre, ser vi stigende hvitfiskpriser som er med på å gi selskapet økt omsetning og EBITDA innen alle forretningsområder - både i kvartalet og i året som helhet, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods ASA. I forretningsområdet Foredling Norge har Aker Seafoods, for første gang i historien, bedre resultater i andre halvår enn i første halvår.

Strukturering av flåten og utjevnet drift gjennom året er en viktig årsak til denne fremgangen, legger Myhre til. Som en følge av økende etterspørsel etter sjømatprodukter fra kvalitetsbevisste kunder og ytterligere forbedret produktmiks, venter Aker Seafoods fortsatt økende verdiskaping for hvitfiskprodukter i 2007. Selskapet foretar ytterligere strategiske grep for å møte den økte etterspørselen, og inngikk i fjerde kvartal avtale om kjøp av en trålerkvote i Finnmark. Avskrivninger utgjorde NOK 17 millioner, sammenlignet med NOK 22 millioner i fjerde kvartal 2005. Netto finansielle kostnader utgjorde NOK 12 millioner i fjerde kvartal som er på samme nivå som året før. Resultat før skatt i kvartalet var NOK 67 millioner, sammenlignet med NOK -1 millioner i samme periode i fjor.

Annonse