Gå til innhold
Annonse
Trond Williksen Akva Group
Trond Williksen Akva Group

Akva group oppnådde en omsetning på 270 millioner kroner i andre kvartal 2013 med et driftsresultat før renter og skatt på 20 millioner kroner.

- Det har vært et sterkt underliggende operasjonelt resultat, sier Trond Williksen i Akva Group. Foto: Elisabeth Nodland.
- Det har vært et sterkt underliggende operasjonelt resultat, sier Trond Williksen i Akva Group. Foto: Elisabeth Nodland.

- Det har vært et sterkt underliggende operasjonelt resultat i det nordiske, skotske og canadiske markedet med økt omsetning og fortjeneste i andre kvartal. Samtidig har vi klart utfordringene i det chilenske markedet med redusert aktivitet, men med positiv inntjening. I Eksport segmentet har store leveranser til fremvoksende markeder blitt gjennomført med suksess. Framtidsutsiktene, spesielt i det nordiske markedet, er gode samtidig som mulighetene i eksportmarkedet vokser, sier konsernsjef i Akva group ASA Trond Williksen.

Det merd baserte teknologisegmentet hadde et sterkt underliggende operasjonelt resultat i det nordiske segmentet med forbedret omsetning og inntjening. Chile klarer utfordringene med redusert aktivitet og har tatt ned kostnadsbasen vesentlig og i tidsnok i forhold til nedgangen i det lokale markedet. Dette har resultert i positive marginer i kvartalet og så langt i 2013. Både Canada og Skottland har gode resultat med forbedret omsetning og marginer sammenlignet med førstekvartal i år. Eksport har hatt gode leveranser i fremvoksende markeder i kvartalet med store prosjekt i Russland og Saudi Arabia.

Software fortsetter å levere stabil topplinje og solide marginer, og vi fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler for lansering i 2013. Det er forventet at nye produktmoduler vil styrke de finansielle resultatene til Software segmentet ytterliggere fremover.

Det landbaserte teknologisegmentet opplevde vekst i omsetningen i den danske virksomheten i andre kvartal. Plastsveis AS er inkludert fra begynnelsen av andre kvartal og bidrar også til økt omsetning. Marginene er påvirket av en svak midt sesong for landbasert teknologi. Voksende prospekt masse gir signaler om økt interesse i markedet. Det landbaserte teknologisegmentet er posisjonert for lønnsom vekst og segmentet er styrket gjennom kjøpet av 70 prosent av aksjene i Plastsveis AS i mars 2013.

Ordrereserven ved slutten av første kvartal var 208 millioner kroner og ordreinngangen i kvartalet var på 151 millioner kroner.

Balansen fortsetter å forbedre seg sammenlignet med foregående kvartal med positiv utvikling i alle KPI-er; netto rentebærende gjeld, arbeidskapital og egenkapital. Totale eiendeler og total egenkapital var henholdsvis 701.8 millioner kroner og 341.6 millioner kroner ved slutten av første kvartal. Dette resulterte i en egenkapital prosent på 48.7 prosent vs 46.9 prosent ved utgangen av andre kvartal 2012.

Vi opprettholder vår positive utsikt i det nordiske markedet for de kommende kvartalene. Kraftig økning i lakseprisene i 2013 driver etterspørselen etter teknologi og service og vi opplever nå en sterk vekst i prospektmassen. Vi ser noen positive signaler i Chile etter en signifikant reduksjon i salgsvolum og leveranser i første halvår av 2013 sammenlignet 2012. Industrien og investeringer i Chile er påvirket av finansiell og biologisk usikkerhet, men kraftig økning i lakseprisene forbedrer situasjonen. Vi følger det chilenske markedet nøye og justerer i henhold til utviklingen. Vi har økte forventninger for andre halvår av 2013 i Skottland og Canada. Resultatene fra eksport markedet er forventet å være gode i de neste kvartalene på grunn av leveranser av store prosjekt og en lovende prospektmasse.

Det pågående arbeidet med å bygge service- og ettersalgsmarkedet som en hovedkomponent i alle segment vil fortsette å gi positiv avkastning.