Gå til innhold
Annonse
Tore Valderhaug Cermaq
Tore Valderhaug Cermaq

Cermaqs pro forma driftsresultat før verdijustering av biomasse var 113 millioner kroner i tredje kvartal 2013, mot et tap på 97 millioner kroner i tredje kvartal 2012. Forbedringen skyldes i hovedsak høyere laksepriser som har bidratt til resultatforbedring i alle oppdrettsregioner. Cermaq forventer å øke samlet salgsvolum med 14 prosent i 2014, hvorav halvparten i Norge og Canada.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Cermaqs pro forma regnskap for tredje kvartal 2013 der Ewos er holdt utenfor og klassifisert som «ikke videreført virksomhet» viste driftsinntekter på 1,1 milliard kroner mot 0,7 milliarder kroner samme kvartal i 2012. Driftsresultat (EBIT) før verdijustering av biomasse ble 113 millioner kroner mot et tap på 97 millioner kroner året før. Salget av aksjene i Copeinca i tredje kvartal resulterte i en gevinst på 114 millioner kroner, klassifisert som finansinntekt, melder Cermaq i en børsmelding.

- Dette kvartalet har vært sterkt påvirket av prosessene med å gjennomføre salget av EWOS. Jeg er svært tilfreds med at denne omfattende transaksjonen er gjennomført etter planen, sier konsernsjef Jon Hindar i en kommentar.

Jon Hindar mener det har vært et akseptabelt kvartal.
Jon Hindar mener det har vært et akseptabelt kvartal.

Lavere enn ventet

Samlet salgsvolum i tredje kvartal var 27 900 tonn, en økning på 3 400 tonn fra samme kvartal i fjor, men ca. 3 000 tonn lavere enn tidligere kommunisert estimat. Mainstream rapporterte for tredje kvartal en EBIT før verdijustering av biomasse og engangsposter på 144 millioner kroner, mot et tap på 73 millioner kroner året før, en resultatforbedring på 217 millioner kroner.

- Dette er et akseptabelt kvartal der et sterkt marked har gitt resultatfremgang i alle regioner. Selv om lønnsomheten i Chile fremdeles er for svak, viser resultatene i slutten av kvartalet en positiv utvikling både finansielt og operasjonelt også i denne regionen, fortsetter Jon Hindar.

Mainstream Canada rapporterte en EBIT før verdijustering av biomasse og engangsposter på 43 millioner kroner, en fremgang fra et tap på 26 millioner året før til tross for en nedgang i volumet fra 5 600 tonn til 4 400 tonn. EBIT per kilo var 9,6 kroner. Gode priser på det nordamerikanske markedet samt effekten av IHN utbruddet i 2012 har vært de viktigste årsakene til resultatfremgangen fra året før.

Mainstream Chile har hatt en sterk resultatforbedring og oppnådde et «break even» resultat i tredje kvartal med en resultatøkning mot slutten av kvartalet. Resultatet for tilsvarende periode i fjor var et tap på 57 millioner kroner. Salgsvolumene økte fra 7 000 tonn til 10 600 tonn. Målt i EBIT per kg var resultatene for Coho 4,6 kroner, mens resultatene for både ørret og atlantisk laks var svakt negative.

Den biologiske situasjonen i Chile er forbedret på flere områder, spesielt for lus, mens SRS fortsatt forårsaker for høy bruk av antibiotika.

- Med utgangspunkt i nåværende markedssituasjon og Mainstreams produksjonsplaner forventer vi en god Coho-sesong og ser samtidig at nye markeder, spesielt Brasil og Russland, øker sin etterspørsel etter dette produktet, uttaler Jon Hindar.

Les også: Giske hardt ut om Cermaq-styret

Tapte 25 millioner på PD

Mainstream Norge rapporterte for tredje kvartal en EBIT på 8 kr per kg, mot 0,8 kr per kg forrige år, og et salgsvolum på 12.800 tonn som tilsvarer 900 tonn over fjoråret. EBIT for Nordland og Finnmark var henholdsvis 9,7 kr per kg og 5,7 kr per kg. Utbruddet av PD i juli hadde en negativ resultateffekt på 25 millioner kroner for virksomheten i Finnmark. I tillegg solgte Mainstream Norge ca. 20 prosent av volumet på kontrakt, hvilket hadde en negativ effekt på i overkant av 1 krone per kg.

Cermaq forventer 20 000 tonn eller 14 prosent økt salgsvolum i 2014 sammenlignet med 2013, hvorav halvparten i Canada og Norge. Volumøkningen i Canada er i hovedsak gjenoppbygging til historiske volumer etter IHN-utbruddet i 2012. Økningen i Norge er dels full utnyttelse av kapasiteten i Finnmark samt gjenoppbygging etter PD-utbrudd i samme region. Veksten i Chile vil i hovedsak komme som et resultat av omleggingen fra ørret til atlantisk laks etter oppkjøpet av CMC i 2012.

Les også: Ewos er klar for å stå på egne bein

Annonse