Gå til innhold
Annonse

Stor reduksjon i bruken av legemidler mot lakselus

Det har vært en solid nedgang i bruken av legemidler i oppdrettsnæringen i 2016. Foto: Sjømat Norge.
Det har vært en solid nedgang i bruken av legemidler i oppdrettsnæringen i 2016. Foto: Sjømat Norge.

Havbruksnæringen reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016. - Den positive utviklingen er en følge av næringens strategi og skyldes i hovedsak bruk av rensefisk og god virkning av flere medisinfrie tiltak, skriver Sjømat Norge.

Annonse

De opplyser at legemiddel-reduksjonen varierte fra 33 til 63 prosent i fjor og at bruken av hydrogenperoksid ble redusert med 38 prosent. For to av tre legemidler tilsatt fôret gikk også forbruket noe ned i 2016, men ikke i like stor grad som for bademidlene.

- På tross av redusert effekt av legemidlene og begrenset kapasitet på medisinfrie tiltak, var forekomsten av lakselus i merdene i 2016 i snitt litt lavere enn årene før. Viktigste årsaker til dette er trolig at flere har tatt i bruk medisinfrie tiltak samtidig som man er blitt enda flinkere til å bruke rensefisken på riktig måte, sier Henrik Stenwig, direktør miljø og helse i Sjømat Norge.

- Over halvparten bruker rensefisk

Henrik Stenwig, direktør miljø og helse i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.
Henrik Stenwig, direktør miljø og helse i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.

Organisasjonen skriver også at selv om forbruket av legemidler mot lakselus samlet sett er lavt, er det en utfordring at hyppig bruk av enkeltmidler kan resultere i at de mister sin virkning.

- Midler som hemmer lakselusas skallskifte har fortsatt god effekt. Konkret omfatter dette to legemidler som i sum viser en økning siste år. Det er restriktiv bruk av disse midlene, spesielt i sommermånedene, slår de likevel fast.

I tillegg til forebyggende tiltak bruker over halvparten av anleggene i dag rensefisk som en biologisk avlusningsmetode, ifølge organisasjonen. De skriver også at allerede i år vil antallet oppdrettet rensefisk være større enn antall villfanget.

- Næringen er opptatt av at metodene blir brukt på best mulig måte for å sikre lave lusenivå og samtidig er skånsomme for fisken, enten det gjelder bruk av legemidler eller andre metoder, sier Stenwig. 

Ifølge Sjømat Norge ble hydrogenperoksid (H2O2) brukt mest i mengde vikrestoff og endte på et samlet volum på 26,6 tonn, mot 43,2 tonn året før. De skriver også at det er viktig at næringen ved siden av forebygging og medisinfrie metoder fortsatt har effektive legemidler i beredskap.

Les også: Solid nedgang i bruk av kjemisk avlusing

- Vi fortsetter arbeidet for å få ned legemiddelbruken. Det er i tråd med laksenæringens langsiktige mål om å holde vedvarende lave lusenivåer med færrest mulig behandlinger, sier Stenwig.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse