Gå til innhold
Annonse

Tombre fikk nei - liknet for mye på Donut, som fikk ja

Det ble ingen utviklingstillatelser for Tombre, da deres konsept lignet for mye på Mowis sitt Donut-anlegg. Foto: Tombre Fiskeanlegg.
Det ble ingen utviklingstillatelser for Tombre, da deres konsept lignet for mye på Mowis sitt Donut-anlegg. Foto: Tombre Fiskeanlegg.

Fiskeridirektoratet har avslått søknaden til to selskap om utviklingstillatelser.

Annonse

De to er hhv Subsea Farming AS/Inocap som hadde søkt om utviklingstillatelser til konseptet Argy, og Tombre Fiskeanlegg AS som hadde søkt om seks utviklingstillatelser for konseptet SemiTorus.

Konseptet SemiTorus, som Tombre søkte om skule være et flytende, lukket konstruksjon med kontrollert vanninntak fra sjøen. Søker ønsket å utvikle konseptet i to forskjellige størrelser: et pilotanlegg og et prototypeanlegg. Anlegget skulle konstrueres for beskyttet farvann. 

Skroget (også kalt «Torus») var tenkt utformet som et sirkulært rør i HD PE (High Density Poly Ethylen) plast, og skulle være delvis fylt med vann, og skulle utgjøre oppdrettsvolumet hvor fisken befinner seg.

Oppdrettsdelen var tenkt som et sirkulært gjennomstrømningsanlegg. I den luftfylte delen av Torus skulle røkterne kunne oppholde seg og utføre funksjoner knyttet til den daglige driften.

Den viktigste begrunnelsen fro avslaget oppgir Fiskeridirektoratet er at de vurderer SemiTorus sin oppbygging av skroget, med rør som sveises sammen med plater, til å være en marginal forskjell sammenlignet med Marine Donut.

Avslag for Subsea Farming AS/ Inocap

Argy-konseptet til Subsea Farming AS/ Inocap er et nedsenkbart oppdrettsanlegg hvor fisken skulle holdes nedsenket ennom hele produksjonssyklusen på lokaliteter med sjøtilstander med signifikant bølgehøyde (HS) opptil 12 meter.

Ifølge søker er hovedpoenget med å utvikle et nedsenket og fleksibelt anlegg å holde det borte fra overflatesonen hvor bølgekreftene er størst, og for å ha en struktur som følger bølgedynamikken istedenfor å jobbe mot den.

Direktoratet skriver de avslår søknaden de mener det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

De påpeker at det er flere omsøkte konsepter som har omfattet nedsenkbare strukturer med hensikt på å løse de samme  tfordringene som Argy-konseptet. 

- Et annet omsøkt konsept som omfatter utvikling av en nedsenkbar produksjonsenhet er «Atlantis», utviklet av Atlantis Subsea Farming AS. Dette konseptet ble tildelt én tillatese, skriver direktoratet.

De viser også til at praksis tilsier at det skal mye til for at et nedsenket konsept som bygger på videreutvikling av kjent teknologi kan oppfylle det strenge vilkåret om «betydelig innovasjon».

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse