Gå til innhold
Annonse
Lakselustelling Marine Harvest youtube
Lakselustelling Marine Harvest youtube

Marine Harvest tjener penger i Norge, men taper i Skottland, Canada og Chile.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde Marine Harvest-konsernet oppnådde en operasjonell EBIT på 64 millioner kroner i fjerde kvartal 2012, mot 403 millioner kroner i samme kvartal i 2011. -Til tross for et vesentlig positivt omslag i det europeiske laksemarkedet fra desember, ble resultatet for fjerde kvartal preget av lav prisoppnåelse. Laks med opphav i Norge, som utgjorde 68 prosent av volumet, var positivt påvirket av

prisøkningen i desember kombinert med en svært god kostnadsposisjon gjennom kvartalet. I Amerika er markedsituasjonen fortsatt bekymringsfull og kostnadene i Chile fortsetter å øke. Virksomheten i Canada begynner å nyttiggjøre seg de gjennomførte restruktureringstiltakene. Til tross for vesentlige forbedringer gjennom kvartalet, var resultatet fra Skottland negativt påvirket av biologiske forhold i de foregående kvartalene, sier konsernsjef i Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog i en pressemelding.

Marine Harvest rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 4 071 millioner kroner i fjerde kvartal 2012, ned fra 4 254 millioner i samme kvartal året før. Slaktevolumet var på 103 215 tonn i kvartalet.

Marine Harvest Norway oppnådde en operasjonell EBIT per kg på 3,62 kroner (4,77) i fjerde kvartal, mens Marine Harvest Scotland og Marine Harvest Canada oppnådde en operasjonell EBIT per kg på henholdsvis -1,14 kroner og -4,94 kroner (4,56 og -3,40). Marine Harvest Chile oppnådde en operasjonell EBIT per kg på -8,43 kroner (2,65).

Selskapet vil komme tilbake til et eventuelt utbytte senere.

Annonse