Gå til innhold
Annonse
Illustrasjon av merdløsning. Foto: Nauplius Solutions.
Illustrasjon av merdløsning. Foto: Nauplius Solutions.

Idar Andre Olsen fra Nauplius Solutions, forteller deres nyutviklede vannavluser som skal suge lusa ut av vannmassene før den når laksen, så langt viser gode resultater.

Annonse

Olsen har sammen med kollega Kenneth Myklebust utviklet en ny type merdløsning som skal bedre flere forhold i merdmiljøet.

Les også: Vil få kontroll på lakselusa med kombinert merdløsning

En av modulene i løsningen er en vannavluser som de i nær en måned nå har testet ut ved en av Hofseth Aqua sine lokaliteter.

- Både vannavluser og vannløfter i bruk, har vist med meget gode testresultater på både virkemåte og innen objektive luse-tellinger i samleposen. Spesielt resultatet av vannavluser med notsuger, var over all forventing når det gjelder mengden lus og luselarver som ble oppsamlet, sier Olsen til Kyst.no.

Idar Andre Olsen fra Nauplius Solutions, mener deres merdløsning kan gi store kommersielle ringvirkninger for flere segmenter i næringen. Foto: Privat.
Idar Andre Olsen fra Nauplius Solutions, mener deres merdløsning kan gi store kommersielle ringvirkninger for flere segmenter i næringen. Foto: Privat.

20 kilo på 10 timer

Gründeren forteller de har inngått avtale med Møreforskning i Ålesund, om samarbeid og verifikasjoner av modulene i løsningen. Dette innebærer også analyse av innholdet samlet i posen til vannavluseren.

- Det ble allerede i første fullskala test samlet cirka 20 kilo med partikler i filterposen, på 10 timers drift.

Det filtreres mellom 500-1000 liter vann per sekund gjennom systemet.

- Analyser av innhold i samleposen så langt underbygger sterkt våre teorier om at det er mulig å holde konsentrasjonen og tilkomst av lus og naupliuslarver og annet åte, både redusert og i sjakk med vårt system.

Ny råvarekilde?

I tillegg til lakselus fant forskerne også store mengder rødåte i posen, samt mengder med kopepoditter, naupliuslarver, lus og andre krepsdyr. Dette påpeker Olsen også er meget interessant da man i fremtiden muligens kan bruke det som råvare ettersom det kan videreforedles, eksempelvis innen kosttilskudd eller fôrråvarer.

- Vi ser selvfølgelig med stor spenning på hva slags muligheter denne utfiltrerte biologiske massen kan åpne for. For en slik masse kan det bli mye av, slik vi ser mulighetene, sier han.

Behov for å tømme posen påpekes vil variere ut ifra årstiden.

Innholdet samlet opp i laksemerden kan muligens brukes som råvare i fremtiden. Foto: Nauplius Solutions.
Innholdet samlet opp i laksemerden kan muligens brukes som råvare i fremtiden. Foto: Nauplius Solutions.

- Lengden på posen vil også avgjøre kapasitet for oppsamling, samt at årstider påvirker hvor mye alger, plankton og lus som samles opp. Men når de skal tømmes tas posene enkelt ut av merden og desinfiseres før utsett igjen.

Filterposen er plassert bak modulen som kan plasseres vilkårlig, eller i fast posisjon i senter av merd.

- Noe av det fine med løsningen er at posen også kan festes på andre komponenter ved en arbeidsoppgave som notvask. Man kan også ha flere poser i en merd.

Kontinuerlig drift i lusebeltet

For å begrense lakselusen suges det kontinuerlig partikler ut fra de øverste 10 metrene i vannlagene, mens det ved notvask suges ut fra hele notlengden, alt etter hvor modulen plasseres.

Test av lusekomponenten til Nauplius Solutions. Foto: Nauplius Solutions.
Test av lusekomponenten til Nauplius Solutions. Foto: Nauplius Solutions.

Olsen synes det er viktig å teste ut delmoduler av merdløsingen de har utviklet, i forkant for å få på plass det endelige konseptet.

-  Vi er nå i dialog med flere produsenter om å bygge hovedmodulen. Det jobbes nå med prosjektering innen konstruksjonsbiten, samt at de som er med på dette skal ha en finger med i spillet, opplyser han.

Interessen for prosjektet beskriver han er stor. Han tenker derfor bygging av hovedmodul trolig vil skje inneværende år.

- Det vi holder på med vil kunne gi store kommersielle ringvirkninger for flere segmenter i næringen. Så langt er resultatene bedre enn forventet, vi samler mer lus enn forventet og ser frem til videre arbeid, konkluderer Olsen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse