Gå til innhold
Annonse
Jon Fixdal Teknologirådet
Jon Fixdal Teknologirådet

- Norge har kommet til et punkt hvor det er nødvendig å satse tyngre og mer kreativt for å fremtidssikre norsk fiskeoppdrett, sier Jon Fixdal i Teknologirådet, som har ledet prosjektet «fremtidens lakseoppdrett»..

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som har som oppgave å skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi.

Jon Fixdal (bildet) og Teknologirådet anbefaler strategi med to spor:  - Ny satsing på umoden teknologi. Systematisk undersøkelse av potensialet for lukket teknologi og andre umodne men potensielt løfterike teknologier. Det bør være en ambisjon å teste ut 3-4 ulike konsepter med dokumentert potensial i løpet av fem år. - Styrke videreutviklingen av eksisterende teknologi, fôrutvikling, biologiske løsninger, bedre driftsrutiner, vaksinasjonsmetoder, osv.
Jon Fixdal (bildet) og Teknologirådet anbefaler strategi med to spor: - Ny satsing på umoden teknologi. Systematisk undersøkelse av potensialet for lukket teknologi og andre umodne men potensielt løfterike teknologier. Det bør være en ambisjon å teste ut 3-4 ulike konsepter med dokumentert potensial i løpet av fem år. - Styrke videreutviklingen av eksisterende teknologi, fôrutvikling, biologiske løsninger, bedre driftsrutiner, vaksinasjonsmetoder, osv.

De har sett på teknologiutviklingen innenfor havbruk og kommet til at det er behov for å satse.

- Vår gjennomgang viser at Norge kan være i ferd med å komme til et punkt der det vil være behov for et teknologisk sprang, over til en grunnleggende ny teknologi. Dette skjer innen alle næringer ved jevne mellomrom, fortsetter Fixdal. Les teknologirådets rapport her

Behov for nye løsninger

Han sier ingen kan si med sikkerhet hvilke teknologier oppdrettsnæringen vil trenge for å sikre bærekraftig drift, og for fortsatt å være verdensledende om 10 og 20 år, men han mener næringen kan havne i en situasjon med et åpenbart behov for nye løsninger.

- Dersom det ikke har vært gjort en innsats på å forberede seg for et slikt eventuelt teknologiskifte kan det slå svært uheldig ut for både næringen selv, norske kystsamfunn og norsk økonomi.

Unyansert omlukket anlegg

Teknologirådets ekspertgruppe peker på flere nye teknologier som interessante. Lukkede oppdrettsanlegg i sjø, der det skapes en tett fysisk barriere mellom fisken og omgivelsene, kan bli et alternativ til åpne merder. Ved å lage en tett barriere kan faren for lusepåslag og rømming reduseres.

- Det pågår interessante utviklingsprosjekter med lukkede anlegg, men det er usikkerhet knyttet til bl.a. energiregnskap, fiskevelferd og driftssikkerhet, og i hvilken grad problemene med lus og rømming vil la seg løse. Så langt har mangelen på empirisk basert kunnskap om produksjon i lukkede anlegg i sjø ført til et unyansert og lite informert offentlig ordskifte.

Les også: - Klare kunnskapshull på lukkede merder Fixdal mener dette har gjort det tilnærmet umulig å utvikle politikk og fremme en fornuftig bruk av denne teknologien, og at det er et stort behov for systematisk teste hvilket potensial som ligger i disse nye teknologiene.

- Vi kan si at næringen står ved et veiskille. Det ene alternativet er å fortsette langs den hovedveien den har fulgt hittil, med fokus på kontinuerlig forbedring av alle faktorer som påvirker lakseproduksjon i åpne anlegg. Men hva skjer dersom dette ikke sikrer kontroll med næringens utfordringer og drift i tråd med regjeringens bærekraftkriterier? Alternativet er derfor samtidig å systematisk kartlegge potensialet i lukket teknologi. Vi mener dette er viktig og riktig, sier han.