Gå til innhold
Annonse
Eksport av sjømat satt verdirekord i første halvår 2019. Kilde: Norges Sjømatråd.
Eksport av sjømat satt verdirekord i første halvår 2019. Kilde: Norges Sjømatråd.

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til en verdi av 51,2 milliarder kroner i første halvår 2019. Både verdi og volum på lakseeksporten gikk opp.

Annonse

- Norge har aldri før eksportert sjømat for så store verdier i et halvår. Norsk laks står for omtrent to tredjedeler av verdiveksten dette halvåret, og vi ser også en fin verdiøkning blant annet i skalldyreksporten, melder Sjømatrådet.

Volumnedgangen sett opp mot samme periode i fjor skyldes i all hovedsak redusert eksport av kolmule og manglende loddekvote.

Det er jevnt over god etterspørsel etter norsk sjømat, og vi ser bedre markedsadgang til enkeltmarkeder. I tillegg har eksportverdien blitt påvirket av valutasituasjonen, hvor en svak norsk krone har gitt høyere priser på eksport av norsk sjømat til euro- og dollarmarkeder.

- Summen av dette er et rekordsterkt halvår for norsk sjømateksport, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Norge har eksportert 163 000 tonn sjømat til en verdi av 7,9 milliarder kroner i juni måned. Det er en volumnedgang på 19 prosent. Verdien er på samme nivå som i juni 2018.

Mer verdi på laksen

Første halvår

Månedlige verdier på lakseeksport de siste tre år. Kilde: Norges Sjømatråd.
Månedlige verdier på lakseeksport de siste tre år. Kilde: Norges Sjømatråd.

Norge har eksportert 506 000 tonn laks for 34,6 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning på 5 prosent målt i volum, mens verdien økte med 2,1 milliarder kroner eller 6 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i første halvår 2019.

«Vi har hatt en sterkere produksjonsvekst av laks i første halvår enn det som var forventet ved starten av året. Samtidig har vi hatt en etterspørselsvekst, spesielt fra EU og Asia.

Etterspørselsveksten, sammen med en svak krone, forklarer dermed hvorfor vi også har hatt en prisvekst, samtidig som volumene har økt», sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang.

Betydelig mer til Kina

Så langt i år har vi sett vekst i både verdi og volum i eksporten av fersk laks til Kina. Samlet er det eksportert 12 130 tonn fersk laks fra Norge til Kina etter årets seks første måneder. Det er allerede mer enn det ble eksportert i hele 2018, hvor 12 000 tonn laks fra Norge ble sendt til Kina.

- Vi ser nå betydelig mer norsk laks inn i Kina. Den økte eksporten skyldes hovedsakelig bedret markedsadgang i form av mer effektiv handel, og at nye produsenter har fått tilgang til markedet. Gjennomsnittlig kommer det rundt 200 tonn mer norsk laks inn i Kina hver uke enn samme periode i 2018. Dersom veksten fortsetter kan vi se for oss at Norge vil eksportere mer enn 20 000 tonn laks til Kina i løpet av 2019. Norge forsetter å styrke sin posisjon og tar en stadig større del av etterspørselsveksten i markedet, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina.

I juni måned har Norge eksportert 82 300 tonn laks til en verdi av 5,7 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 3 prosent, mens verdien økte med 2 prosent eller 133 millioner kroner mot første halvår i fjor. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks økte fra 61,77 kroner til 64,20 kroner per kilo. 

Sterk verdiøkning for eksport av ørret

Første halvår

Norge har eksportert 24 700 tonn ørret for 1,7 milliarder kroner i første halvår 2019. Volumet økte med 19 prosent, mens verdien økte med 276 millioner kroner eller 20 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. USA, Hviterussland og Thailand var våre største markeder for norsk ørret i første halvår 2019.

- I tillegg til volumveksten, har det også være en dreining mot filet i eksporten av ørret det første halvåret av 2019. Vi ser en særskilt vekst til det amerikanske markedet, hvor norsk ørret stadig vinner terreng, som følge av økt tilgjengelighet i både detaljhandelen og i restaurantmarkedet. Volumøkningen har ført til noe lavere priser for både fersk og fryst hel fisk, men samtidig ser vi at filetprisene har økt. Noe av dette kan nok forklares med at den norske krona er spesielt svak mot dollar, sier Tom-Jørgen Gangsø.

I juni måned har Norge eksportert 5 600 tonn ørret til en verdi av 331 millioner kroner. Volumet økte med 76 prosent, mens verdien økte med 110 millioner kroner eller 50 prosent. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse