Gå til innhold
Annonse
Roxel Aqua fikk ikke godkjent Utviklingstillatelser på sitt konept. Video: Roxel Aqua.

Fiskeridirektoratet har avslått to søknader på til sammen 21 utviklingstillatelser.

Annonse

Fiskeridirektoratet har avslått Offshore Salmon AS sin søknad om syv utviklingstillatelser til konseptet «Avalon». De har også avslått søknaden fra Roxel Aqua AS om 14 utviklingstillatelser til konseptet «Octopus».

Roxel Aqua

Roxel Aqua-konseptet består av en modifisert jackup-rigg tilknyttet 12-14 merder. Merdene skal omkranse riggen og skal kunne trekkes ned under havoverflaten ved hjelp av vinsjer på riggen. Merdenes normale operasjonsområde skal være i overflateposisjon, men den skal kunne trekkes ned ved bølgetilstander over Hs 4 meter. Merdene skal designes for Hs 10-12 meter i neddykket posisjon. Ifølge søker skal maks Hs kunne økes til 15 meter ved økt dybde. Riggen er dimensjoner for en maksimalt Hs på 30 meter og en vindstyrke på 45 meter i sekundet.

Fiskeridirektoratet skriver i sitt avslag at det er svakheter ved trengesystemet i konseptet, og de finner at søknaden er mangelfull når det gjelder løsningen for uttak av slaktefisk.

- Uttak av slaktefisk er en avgjørende del av driften av anlegget og den mangelfulle dokumentasjonen på dette punktet svekker ytterligere gjennomførbarheten av prosjektet. På bakgrunn av manglende dokumentasjon av viktige elementer for både konstruksjonsmessig- og driftsmessig gjennomførbarhet er det etter Fiskeridirektoratets vurdering ikke dokumentert at konseptet er realiserbart, eller kan innebære forbedring sammenlignet med eksisterende teknologi.

Fiskeridirektoratet finner dermed at konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

- Ettersom Fiskeridirektoratet har kommet til at vilkåret om betydelig innovasjon ikke er oppfylt, går vi ikke inn på vurderingen av hvorvidt prosjektet oppfyller de øvrige vilkårene for tildeling av utviklingstillatelser, skriver de.

Offshore Salmon-konseptet

Offshore Salmon-konseptet er nedsenket og hevbar løsning for flytende oppdrettsanlegg. Konseptet skal kunne plasseres på eksponerte lokaliteter med havdybder over 100 meter. Anlegget skal kunne tåle en signifikant bølgehøyde (Hs) på opptil 10 meter. Konseptet har fått navnet AVALON (Auto-Vaning Aquaculture Lagoon Operations Nexus). AVALON skal ha en felles rammestruktur for seks merder. Et serviceskip (PSV – Platform Supply Vessel) som er utstyrt for daglig drift av anlegget, er permanent fortøyd sammen med rammestrukturen.

Fiskeridirektoratet skriver i sitt avsalg at søker viser til at Forever Ocean2 de siste syv årene har designet og testet et nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg for eksotiske fiskearter, og sammen med Offshore Salmon har de videreutviklet anlegget for bruk til oppdrett av laks på lokaliteter i Nordsjøen og Norskehavet.

- Fiskeridirektoratet har ikke funnet spesifikke detaljer omkring Forever Oceans konsept, men ut fra en presentasjonsvideo3 ser konseptet ut til å ha flere likhetstrekk med omsøkt konsept: en felles rammestruktur er koblet sammen med fem senkbare/hevbare merder med en form for arbeidsplattform/servicebåt i midten. Konseptet har tilsynelatende tilsvarende notsystem som omsøkt konsept, men har en sirkulær rammestruktur i stedet for 2x3-konfigurasjon av seks sekskanter, heter det.

Fiskeridirektoratets mener videre at konseptet er mangelfullt dokumentert. og at søker dermed ikke har godtgjort at konseptet AVALON er hverken er konstruksjonsmessig eller driftsmessig realiserbart.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse