Gå til innhold
Annonse
Selskapet har flere samarbeidspartnere i Norge som benytter seg av deres tørkere, en av dem er Helgeland Smolt. Foto: Hallstein Baarset/Waister.
Selskapet har flere samarbeidspartnere i Norge som benytter seg av deres tørkere, en av dem er Helgeland Smolt. Foto: Hallstein Baarset/Waister.

Hvert år er det et svinn på ca. 60.000 tonn fisk i norske oppdrettsanlegg. Denne fisken må håndteres forsvarlig i forhold til eventuell smitterisiko og miljøbelastning. 

Annonse

Ensilering ved bruk av maursyre er i dag den mest utbredte behandlingen av dødfisk. Dette er ikke problemfritt. Maursyre er etsende, og den er krevende å håndtere ut fra et HMS-perspektiv. Årlig forekommer personellskader og nestenulykker knyttet til håndtering av ensilasje, både ved oppdrettsanleggene og under påfølgende frakt og håndtering.

Waister AS er en av deltakerne i det EU-støttede forskningsprosjektet GAIN (Green Aquaculture Intensification) som bl.a. ønsker å finne nye prosesser som er effektive og trygge for å håndtere dødfisk. Tidligere har selskapet utviklet tørkemaskiner for omdanning av fiskeslam fra settefiskanlegg til bio-gjødsel i landbruket. Tørketeknologien deres har imidlertid flere bruksområder.

Flere større konferansehoteller i Oslo-området benytter i dag Waister til å tørke matavfall. Waister 15 er selskapets minste tørkemaskin. Den kverner avfallet før det blir tørket til minst 90 % tørrstoff. Waister har som en del av GAIN-prosjektet undersøkt om denne maskinen egner seg til å tørke dødfisk.

Tester ved Helgeland Smolt 

En Waister 15 er installert ved Helgeland Smolt sitt anlegg i Sundsfjorden i Gildeskål kommune. I høst er det gjennomført vellykkede tester, hvor dødfisk fra settefiskanlegget er tørket. Fisken blir i tørken omdannet til et hygienisert brunt pulver. Laboratorieanalyser viser at tørkeprosessen gir et materiale med lavt nivå av bakterier og soppsporer.

En av de beste anvendelsene av tørket fiskegjødsel er landbruk. Foto: Knut Erik Kvamme.
En av de beste anvendelsene av tørket fiskegjødsel er landbruk. Foto: Knut Erik Kvamme.

Ved å benytte tørketeknologien reduseres vekt og volum med inntil 85 % i forhold til levering av ensilasje. Dette betyr at håndteringen forenkles, i tillegg til at kostnadene for avhending blir betydelig redusert. Alt dette samtidig som HMS-risiko ved ensilasje er eliminert og myndighetskrav til dødfiskhåndtering opprettholdes.

Resultatene fra arbeidet med tørking av dødfisk ble presentert på Aquaculture Europe 2019 i Berlin 9. oktober 2019.

Avkastning etter 2 - 4 år

Beregninger viser at investering for et oppdrettsanlegg med utfôring på ca 2000 tonn i året vil betale seg allerede etter 2 år, ifølge Waister. Mindre anlegg vil kreve opp mot 4 år. Det er også viktig å huske på at det frigjøres mye tid hos ansatte – tid som kan brukes til mer verdiskapende aktiviteter.

Flere bruksområder

Tørket dødfisk kan benyttes til biogassproduksjon, den kan erstatte fossilt kull ved produksjon av sement eller den kan gjennom en pyrolyseprosess omdannes til brennbar gass og biokull.

Videre forsøk vil også kunne avdekke om produktet hygieniseres i en slik grad at eventuell smitterisiko fullstendig elimineres. Er det tilfelle, vil det kunne åpne for flere bruksområder. Det er i så fall mulig at det hygieniserte produktet kan benyttes i fôr til kjæledyr som f.eks. hund og katt.

Uansett er det ikke lenger nødvendig å utsette personell og miljø for farene ved håndtering av ensilasje. Gjennom å tørke dødfisken umiddelbart, forenkles håndteringen samtidig som det kan åpne muligheten for nye utnyttelsesområder for et, til nå, problematisk avfall.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse