Gå til innhold
Annonse

Tre millioner sportsfiskere ber om lukkede anlegg

Sportsfisker, fluefiske, elv, Namdal, namsenvassdraget.
Sportsfisker, fluefiske, elv, Namdal, namsenvassdraget.

Den europeiske sportsfiskerorganisasjonen European Anglers Alliance holdt nylig sin generalforsamling i Norge. Der ba en samlet tropp med sportsfiskere norske myndigheter om å skyte fart i arbeidet med en overgang til lukkede oppdrettsanlegg av hensyn til de ville laksebestandene.

Annonse

The European Anglers Alliance (EAA), en paraplyorganisasjon med 3 millioner medlemmer i 15 medlemsorganisasjoner fra 13 nasjoner holdt sin 18. generalforsamling i Bergen 31. august 2013. EAA diskuterte de negative effektene av oppdrett av laks i åpne merder i sjø, melder NTB. I den anledning vedtok de en resolusjon med følgende tekst:

Tilstanden til villaksbestander i regioner med betydelig lakseoppdrett er sterkt påvirket som følge av lakseluspåslag og rømt oppdrettslaks. Så langt har fokus vært på utfisking av rømt oppdrettslaks i elvene og bruk av medikamentell, kjemiske og biologiske metoder for å fjerne lakselus i oppdrettsanleggene. Disse tiltakene har dessverre ikke løst problemet.

Fokus må endres mot preventive løsninger med benytter flytende eller landbaserte lukkede anlegg som skaper en effektiv barriere mellom oppdrettsfisken og miljøet utenfor.

I utsatte områder er lakselus en akutt dødelighetsfaktor for utvandrende smolt. En økt overgang til lukkede anlegg vil derfor føre til en betydelig forbedring ved å holde anleggene fri for lakselus. Lukkede anlegg vil også medføre en stor miljømessig forbedring for sjøørret. Studier viser at sjøørret er spesielt sårbar med hensyn til lakseluspåslag.

EAA er sikre på at industrien kan utvikle økonomisk og miljømessig bærekraftige lukkede oppdrettsløsninger. Dette krever at myndighetene motiverer oppdretterne til å velge mer miljøvennlig teknologi ved å stille strengere krav til tekniske løsninger enn i dag.

EAA krever at all oppdrett av laks bør skje i lukkede systemer og ber myndighetene i land med oppdrettsvirksomhet om å etterstrebe en rask utvikling mot mer miljømessig bærekraftige løsninger for å redusere oppdrettsindustriens negative effekter på vill laksefisk.

EAA ber de som utformer politikken på området om å benytte «føre-var» og «forurenser betaler-prinsippet» for å kreve, og legge til rette for, en overgang til mer miljømessig bærekraftige løsninger i form av lukkede løsninger for oppdrett. Slike løsninger vil være fordelaktig for miljøet og i særdeleshet for de ville laksefiskene. En slik endring vil hjelpe oppdrettsindustrien mot mer langsiktig bærekraftig oppdrett og derigjennom fremtidig vekst for industrien.

Les også: - Rømt oppdrettslaks forandrer villaksen

Annonse