Gå til innhold
Annonse

Etter ramsalt kritikk er antall kvinner foreslått til FHL-styret tredoblet. Elin Tveit Sveen foreslås som leder av Bransjegruppe Havbruk.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

Det har lenge vært rettet kritikk mot det mannsdominerte styret i Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforbund (FHL). Nå tar valgkomiteen grep og foreslår at antall kvinner i styret går fra 1 til 3 av totalt 8. Både bransjegruppe industri og tilsvarende for havbruk får nå kvinnelige ledere. Samtidig foreslås 50 prosent kvinnerepresentasjon fra FHL til NHOs Generalforsamling, ifølge en pressemelding fra FHL.

Ramsalt kritikk

Valgkomiteens leder Kjell Bjordal er kjent med at likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik rettet ramsalt kritikk mot FHL og valgkomiteen i fiskeripressen den 8. mars.

- Vår innstilling var klar lenge før kvinnedagen. Vi har som minimumskrav til folk i ansvarlige posisjoner at de setter seg inn i fakta før de uttaler seg for skarpt og samtidig forstår at de skal representere alle. Jeg tror det hadde tjent likestillingsarbeidet om likestillingsombudet hadde stilt tilsvarende krav til seg selv. Vi er i en mannsdominert næring. I den grad jeg er betenkt, så er det over det presset vi til tider legger på, og den tid vi tar, fra kvinner som fra før demonstrerer likestilling i praksis og står som forbilder i sine bedrifter og lokalmiljøer langs kysten, sier Bjordal ifølge pressemeldingen.

Valg av representanter til FHLs tillitsvalgte organer finner sted på generalforsamlingen i Ålesund 20. mars. Som nye kvinner i styret foreslås Elin Tveit Sveen fra havbrukssiden og Inger Marie Sperre fra industrisiden. Elin Tveit Sveen vil samtidig gå inn som leder av Bransjegruppe Havbruk og Inger Marie Sperre vil ta over lederansvaret i bransjegruppe Industri. Hanne Benjaminsen, som har to år bak seg i styret, foreslås gjenvalgt.

Elin Tveit Sveen blir ny leder av Bransjegrupppe Havbruk.
Elin Tveit Sveen blir ny leder av Bransjegrupppe Havbruk.

Komplisert

Bjordal understreker at valgsystemet i FHL er ganske komplisert når det gjelder distrikts- og bransjerepresentasjon.

- Det er derfor ikke bare et spørsmål om vi har grepa kvinner i næringa. De må også komme fra rett landsdel, rett del av næringen, være godt nok forberedte og ha lyst. Det begrenser utvalget kraftig. Derfor er jeg meget fornøyd med at vi nå får på plass flere dyktige kvinner i de styrende organer, sier han.

Bjordal understreker at dette er resultat av en ganske langvarig prosess. Han har arbeidet i valgkomiteen i flere år og ledet arbeidet de siste to år.

- Det er ingen spørsmål det har vært brukt mer tid på enn en styrket kvinnerepresentasjon, understreker han.