Gå til innhold
Annonse
Randi Nygaard Grøntvedt. Foto: Inaq.
Randi Nygaard Grøntvedt. Foto: Inaq.

Randi Grøntvedt fra INAQ er prosjektleder for oppdatering av rensefisk-veilederne og forteller at det enda trengs «input» fra merdkanten for å få disse ferdig. – Spesielt gjelder det innen momenter som innblandingsprosent. Hva som gir best effekt er uklart, forteller hun.

Annonse

Grøntvedt forteller at rensefisk-veilederne «Bruk og hold av rognkjeks» samt «Bruk og hold av leppefisk» skal ferdigstilles i disse dager og legger til at hun har fått gode innspill, men ønsker mer erfaringer fra oppdretterne.

- Jeg mangler enda en del informasjon for å klarhet i hvilken innblanding som gir bra effekt, da det er forsket lite på dette og anbefalingene er basert på erfaring. Selvsagt kan dette variere på region og lokalitetsnivå, men kanskje kunne man fått inn en øvre og en nedre grense for innblandingsprosent.

Rensefisk-veilederne ferdigstilles i disse dager. Illustrasjonsfoto av rognkjeks.  Foto: Therese Soltveit
Rensefisk-veilederne ferdigstilles i disse dager. Illustrasjonsfoto av rognkjeks.  Foto: Therese Soltveit

Grøntvedt viser til at anbefalingene for innblanding av rognkjeks i dag er mellom to og femten prosent, og poengterer også at fangstkvoten på leppefisk, forhindrer at man kan fylle på i laksemerdene utover høsten.

- Rensefisken er en begrenset ressurs og da trengs det også en god strategi for å kunne ta vare på denne og få best mulig effekt. Dette ser jeg også at er vanskelig å legge føringer på. Hva gir en effektiv lusebeiting basert på ulike forhold, legger hun til.

Fôring og skjul på plass

Grøntvedt skal under rensefikskonferansen onsdag denne uken i Trondheim, legge ut foreløpige utkast på oppdaterte veiledere, og ønsker da i etterkant også å få på plass flere innspill slik at veilederne ferdigstilles.

- Vi har allerede oppdatert fôringsanbefalinger og anbefalinger for skjul, som at man har gode erfaringer med  gardinskjul for å skape rensestasjoner. Veilederne er nasjonale, noe som kan være utfordrende da man har regionale forskjeller, så gode innspill tas imot med takk.

I tillegg til veilederne nevnt over kommer det i tillegg en egen transportveileder på rognkjeks, som er utarbeidet av Akvaplan-Niva.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse