Gå til innhold
Annonse
Jan Trollvik 2013
Jan Trollvik 2013

Kvartalsseminar laks: Chile har store og økende problemer med lus og økte kostnader, og vil ikke være i stand til å vokse de neste årene. – Chile har ryggen mot veggen. Det er kritisk der nå og det som skjer de neste månedene vil være avgjørende for hva som skjer derfra de neste to tre årene. Det sa Sjømatsrådets Jan Trollvik under sitt innlegg på kvartalsseminaret for laks som bla holdt i Oslo torsdag.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Han kom til seminaret fra et nylig besøk til det lakseproduserende landet på den sørlige halvkule, og var bekymret over det han hadde sett.

Jan Trollvik er bekymret på Chiles vegne. Lus er et økende og allerede et kritisk problem. Resultyatet er stopp i veksten.
Jan Trollvik er bekymret på Chiles vegne. Lus er et økende og allerede et kritisk problem. Resultyatet er stopp i veksten.

- Næringen der er samstemt pessimistiske og det er et dårlig tegn. Og jeg mener at den bekymringen er det god grunn til å ha, sa han.

Jan Trollviks presentasjon i powerpoint kan lasten ned her

Forlaringen ligger ifølge Trollvik i en dramatisk lusesituasjon som igjen har sin årsak i en for kraftig vekst.

- Den veksten man så fra 2010 til 2013 har ikke vært bærekraftig. Den har vært mye raskere enn den burde ha vært, og situasjonen er nå alvorlig og kritisk. Store deler av de viktigste områdene for oppdrett har en tetthet som er ti-gangen den man ser i Hordaland som er det fylket i Norge med størst tetthet.

Det våres nå i Chile og med den økende temperaturen har lusemengdene eksplodert.

- Luseantallet nå er på høyde med det man så i 2007, der det rapporteres om opp i 80 lus per fisk. Det er ikke tvil om at lusesituasjonen i 2007 var den utløsende årsaken til krisen man fikk i Chile i 2008.

Ifølge Trollvik er det nå knyttet stor spenning til hva som skjer de neste uker og måneder.

- Oktober vil ifølge aktørene være kritisk. Temperaturen er økende, og man vil se effekten av luseplagen for fullt. 

Stagnasjon i vekst

Trollvik tror derfor det ikke vil komme så veldig mye mer laks fra Chile i tiden fremover.

Bråstopp: Produksjonsvolum 2007-2012 og estimert 2013-2015.
Bråstopp: Produksjonsvolum 2007-2012 og estimert 2013-2015.

- Jeg har sett estimat på 470 000 tonn i år, jeg tror ikke det blir mer enn 460. Av coho og ørret tror jeg det vil bli produsert rundt 300 000 tonn.

Til sammen blir det da ca 800 000 tonn fra et land som for få år siden snakket om å produsere 1,5 millioner tonn.

- Når det er kritisk på 800 000 tonn, så de kan vanskelig produsere mer. Vi vil i tillegg få se at ørretproduksjonen går kraftig ned.

 

Økte kostnader

Chilenerne har innsett at ting må gjøres og mange nye regler er allerede implementert. Men de har også medført at kostnadene øker.

- Nye regler har gjort det mye dyrere å drive i Chile, sier han.

Trollvik rapporterer at lusebehandlingene virker, men det har sin pris. Produksjonskostnaden lå for et år siden ca 0,6 USD under den norske, nå er den en dollar over, og er bort i 30 kr per kilo, sier han.

Den gjennomsnittelige slaktevekten har gått ned til 4,1 kg, og smoltutbyttet er på ca 3,3 kg, som er ganske mye lavere enn det var.

Fôrfaktoren er på 1,65 mot ca 1,2 i Norge.

- Andrekvartal var tidenes beste i Norge. I den perioden fikk et av de største selskapene i Chile – Aqua Chile - et driftsunderskudd på 17 millioner dollar. De taper altså penger i en tid med skyhøye priser. Det illustrerer litt, sier han.

Gir norske muligheter

At det ikke vil komme økte mengder laks fra Chile gir imidlertid ifølge Trollvik muligheter for Norsk laks.

- Om man skulle få en svak vekst i 2014 vil nærmarkedene som for eksempel Brasil ta unna alt. Det gir igjen mulighet ofr at USA kan åpne seg enda mer opp for norsk laks. jeg tro også Russland vil ta mer fra oss, når produksjonsvolumene av chilensk ørret grå kraftig ned. Heller ikke i Asia vil Chile ha mulighet for ekspansjon de neste årene.

 

 

Annonse