Gå til innhold
Annonse

Tror at stillehavslaksen vil bidra til videre vekst

Jon HindarCermaq
Jon HindarCermaq

Cermaq har stor tro på at stillehavslaks skal bli en salgssuksess for selskapet.

Annonse

Det norske oppdrettsselskapet Cermaq er allerede den nest største aktøren i Chile, og nå håper selskapet at stillehavslaksen Coho skal hjelpe selskapet til videre vekst.

- De siste årene har Cermaq jobbet bevisst for å utvikle og utvide markedet for Coho, utenfor det tradisjonelle japanske markedet. Japan er den største kjøperen av denne laksetypen, men vi ser at også andre markeder som Brasil og Russland har oppdaget laksen. Vi ser at Coho er det som gir oss best marginer, og vi kommer til å fortsette satsingen Coho, og tror det vil gi oss gode resultater, sier administrerende direktør i Cermaq, Jon Hindar i en pressemelding.

Totalt har Japan stått for 85 prosent av markedet for Coho. For Cermaq har Brasil blitt et viktig marked, og hele 30 prosent av Cermaqs Coho-salg går nå til dette landet. Høy pris på atlantisk laks bidrar også til at Coho-laksen blir mer populær.

Økende popularitet i utlandet

Stillehavslaks er ikke utbredt som matfisk i Norge, men i andre deler av verden er populariteten økende. Laksetyper som pukkellaks, ketalaks, kongelaks og regnbueørret tilhører alle familien stillehavslaks. Coho-laks, eller sølvlaks, som den også er kjent som, fungerer godt som oppdrettsfisk. I Chile blir det i 2013 slaktet cirka 127.000 tonn med Coho. Cermaq produserer cirka 20.000 tonn av dette.

Oppdrett av atlantisk laks og ørret over hele verden har hatt utfordringer med sykdom og lakselus, men for Coho-laksen er ikke dette et problem. Det gjør at kostnaden med å drive oppdrett er lavere enn for andre laksearter.

- Coho-laksen er veldig robust, og vi ser at denne robustheten gjør at man kan bruke oppdrettsanlegg som ikke er egnet for atlantisk laks og ørret til oppdrett av Coho, sier Hindar.

- Vi ser at lønnsomheten på Coho-produksjon er bra og relativt sett stabil, og det gjør det e attraktivt å fortsette med denne laksetypen. Utfordringen for atlantisk laks og ørret er ikke markedet, men sykdom og lakselus, og de kostnadene det fører med seg. For Coho er det rett og slett etterspørselen som avgjør, sier Hindar.