Gå til innhold
Annonse

UiB-professorene Are Nylund og Frank Nilsen uttrykket bekymring for oppdrettslaksens sykdomssituasjon under helgens Hardangerfjordseminar.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Gjennom 2 dager har 120 engasjerte deltakere i Hardangerfjordseminaret i Øystese presentert utfordringene for både villaks og oppdrettsnæringen. Professorene ved Instituttet for biologi på Universitetet i Bergen (UiB), Are Nylund og Frank Nilsen var blant deltakerne som var invitert til å holde et foredrag på fredagen. De to uttrykket stor bekymring for laksens sykdomssituasjon i Norge.

Are Nylund (UiB). Foto: Øyvind Sjøthun Røen.
Are Nylund (UiB). Foto: Øyvind Sjøthun Røen.

- PD-viruset er ute av kontroll

Are Nylund fokuserte i sin presentasjon på de forskjellige sykdommene og virusene som dominerte oppdrettsnæringen. Han viet særlig tid til å snakke om blant annet PD-viruset og ILA.

- Mattilsynet sier at vi har PD-viruset under kontroll, men det er ikke det jeg ser. I min mening er det fullstendig ute av kontroll. Det spres alle veier og vi har utbrudd fra Finnmark til Hordaland. Det er uforståelig at det ikke innføres et regelverk som kan begrense spredningen ved å kreve at smolten blir produsert lokalt, uttalte Are Nylund.

Samtidig beroliget han de bekymrede representantene fra villaksnæringen som var til stede.

- Det finnes derimot ingen forskning som viser negativ virkning av PD på villaks. Det finnes heller ingen dokumentasjon som viser at villaks har blitt smittet av ILA fra oppdrettslaks, uttalte Nylund.

Frank Nilsen (UiB). Foto: Pål Mugaas Jensen.
Frank Nilsen (UiB). Foto: Pål Mugaas Jensen.

- Resistens er et stort problem

Professor Frank Nilsen så nærmere på resistensproblemene, som har blitt en stadig mer aktuell problemstilling i kampen mot lakselusen i oppdrettsnæringen. Han var gjennomgående positiv til oppdrettsnæringens innsats, men uttrykket likevel bekymring for framtiden.

- Resistens er evolusjon i høy fart. Det er et stort problem. Det største problemet er behandling.

- Tidligere behandlet man like mye laks som man produserte. Her var det altså et 1 til 1 forhold. Siden 2008 har man 6-7-doblet antall behandlinger, uttalte Nilsen videre.

Nilsen var usikker på om man noen gang kan vinne kampen mot lakselusen.

- Vår forskning viser at det er ca 6 endringer i DNA per lus. Dersom man tenker at vi har en lusebestand på 300 millioner lus, så er sjansen for at noen av individene er resistente ganske så stor. Vi kan mest sannsynlig ikke vinne kampen mot lusen. Det er allerede et massivt press på den verktøyskassen som vi har, avsluttet Nilsen.

Les også: - Stiller meg tvilende til næringens rømningstall

Les også: Hardangerfjordseminaret ga rom for sunn debatt

Les også: Ønsker en klar miljøeffekt med grønne konsesjoner

Annonse