Gå til innhold
Annonse

UiT dobler studiekapasitet på fiskehelse fra 2019

Akvamedisinstudenter på lab vedNorges arktiske universitet (UiT). Foto: UiT/Marius Fiskum.
Akvamedisinstudenter på lab vedNorges arktiske universitet (UiT). Foto: UiT/Marius Fiskum.

Norges arktiske universitet (UiT) har stor pågang av studenter som ønsker å ta utdanning innenfor havbruksnæringen. Fra 2019 utvider de antall studieplasser på akvamedisin.

Annonse

Norges fiskerihøgskole (NFH) er en del av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) ved UiT. De tilbyr tre forskjellige studier innenfor havbruksnæringen: Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap (FHV), master i fiskeri- og havbruksvitenskap og Integrert master i akvamedisin/fiskehelse.

Tidligere har FHV-bachelorprogrammet hatt fire retninger, men fra i fjor av ble dette lagt om.

- Innholdet har ikke endret seg, men måten innholdet i hvert semester er satt sammen på har endret seg. Vi har gjort det for å gjøre det lettere å se helheten i det som skal læres i de ulike fagtemaene gjennom hele studiet, opplyser seniorrådgiver Trine Holm Larsen til Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett.

Flere studieplasser

NFH tiltrekker seg årlig flere studenter som ønsker seg en karriere i havbruksnæringen og Larsen forteller at interessen for studiene er økende.

- Interessen øker fra år til år og det er svært gledelig. Som regel har vi kunnet tilby alle kvalifiserte studenter plass, men de siste årene har vi hatt venteliste på alle våre program. Det er mange som faktisk ikke kommer inn, og det gjør også at snittkarakteren for de som kommer inn stiger fra år til år.

Larsen, som også selv er fiskerikandidat, synes det er gøy at interessen er så stor, og at man får satt Norges fiskerihøgskole på kartet. De fleste som studerer akvamedisin får jobb før endte studier, men Larsen påpeker at de ikke har så mange studieplasser tilgjengelig.

- Interessen i havbruksnæringen for fiskehelsebiologer er så stor at fra 2019 skal vi utvide fra 10 til 20 plasser på akvamedisinstudiet. Det tilsvarer en utvidelse på 50%, og er av stor betydning for et studie med begrensede plasser, opplyser hun til Kyst.no. 

Ved Norges Fiskerihøyskole tilbys det tre forskjellige studier innenfor havbruksnæringen: Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap (FHV), master i fiskeri- og havbruksvitenskap og Integrert master i akvamedisin/fiskehelse. Klikk for større bilde. Foto: Norges fiskerihøgskole.
Ved Norges Fiskerihøyskole tilbys det tre forskjellige studier innenfor havbruksnæringen: Bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap (FHV), master i fiskeri- og havbruksvitenskap og Integrert master i akvamedisin/fiskehelse. Klikk for større bilde. Foto: Norges fiskerihøgskole.

Lærer å kjenne verdikjeden

Studiene legger til rette for at studentene skal bli kjent med havbruksnæringen i løpet av studietiden. Larsen forteller at per dags dato er det et praksisemne i 5. semester som nå er et valgemne, men som vil bli obligatorisk for de som startet opp i høst, og gir studentene mulighet til å være utplassert tre uker hos forskjellige bedrifter.

- Studentene kan ønske seg til forskjellige bedrifter, avhengig av hva man er interessert i. Det er bedrifter fra hele verdikjeden og dermed et bredt utvalg, sier Larsen.

Fiskeri og havbruk er tverrfaglig, slik at man kan ha interesser for både samfunnsfag, økonomi, marked og ledelse eller sjømat.

- Dermed er mulighetene mange, påpeker hun.

Allsidig næring

For 2019 og fremover håper og tror seniorrådgiveren at Norges fiskerihøgskole vil få like mange søknader som tidligere.

- Jeg vil jo tro at trenden fortsetter, men det er klart det er vanskelig å spå. Sjømatnæringen er så allsidig og man trenger mange forskjellige typer folk med forskjellige type bakgrunn. Både fiskeri- og havbrukstudiene og akvamedisinstudiet gir gode baser for en jobb i verdikjeden, helt fra man er på havet og får opp fisken til du selger den på en eller annen restaurant eller til vi kjøper den i butikken.

Håp i Havet

Unikt for studentene på fiskeri- og havbruksvitenskap er at studentene selv årlig arrangerer en egen konferanse, kalt Håp i Havet. FHV-studentene er ikke alene, men samarbeider også med studenter fra andre studieprogram på NFH og Handelshøgskolen ved UiT som også er en del av BFE-fakultetet.

Målet med konferansen sier hun er å koble sammen havbruksnæringen og studenter, og vise de enorme mulighetene som den marine næringen har.

 - Det er de selv som setter opp tema og inviterer bransjen. Det er veldig spennende og en veldig god arena for studentene.

Konferansen påpeker hun har blitt arrangert i en årrekke, og årets arrangement går av stabelen 13. og 14. februar. 

Les hele denne artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett nummer 1, samt flere saker om utdanning. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse