Gå til innhold
Annonse
Øyvind kileng Europharma
Øyvind kileng Europharma

Øyvind Kileng i Europharma mener det er betenkelig at Fiskeridirektoratet går ut på kyst.no og stiller spørsmålstegn ved politiets bevisvurdering i rømmingssaken i Alta.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Etter at politiet i Alta varslet om en sannsynlig henleggelse av rømningsetterforskingen om ikke nye bevis kom for dagen, gikk Henrik Hareide i Fiskeridirektoratet denne uken ut og uttalte at direktoratet stiller seg undrende til politiets vurdering av bevisene i saken. Dette på bakgrunn av DNA-prøver fra Havforskningsinstituttet.

Les også: Altarømmingen kan bli henlagt

Les også: - Politiet har gode spor

Øyvind Kileng mener Hareides utspill er både uproft og betenkelig. Foto: Europharma
Øyvind Kileng mener Hareides utspill er både uproft og betenkelig. Foto: Europharma

- Uproft og betenkelig

- Meg bekjent er politiet langt mer kvalifiserte enn Fiskeridirektoratet til å vurdere kvaliteten på bevismaterialet. Jeg synes direktoratet går ut over sin rolle i denne saken. Ikke bare sår de tvil om politiets bevisvurdering, i tillegg retter de indirekte pekefingeren mot en spesifikk næringsaktør. Det er både uproft og prinsipielt betenkelig, sier Øyvind Kileng i Europharma til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no.

Henrik Hareide ønsker ikke å gå dypere inn i detaljene i saken, men presiserer at Fiskeridirektoratet nå samarbeider med politiet.

- Fiskeridirektoratet har dialog med politiet om denne saken, kommenterer Hareide til utspillet.

Henrik Hareide forsikrer om at Fiskeridirektoratet er i dialog med politiet. Foto: Øyvind Sjøthun Røen
Henrik Hareide forsikrer om at Fiskeridirektoratet er i dialog med politiet. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

- Merking kan være løsningen

Kileng mener også at Hareide tar feil når han sier at merking av fisk ikke kunne bidratt til oppklaring av saken ettersom man ikke ville visst om fisken rømte fra lokaliteten, fra brønnbåten eller slakteriet.

-Det er fullt mulig med tilgjengelig teknologi å telle merket fisk både inn i merd, ut av merd, inn i brønnbåt og ut av brønnbåt, slik at ansvaret ved en eventuell hendelse enklere kan fastslås. Dette understreket vi siste gang i et brev til Fiskeridirektoratet i mai i år, som svar på en rapport fra Havforskningsinstituttet hvor ulike merkemetoder ble utredet. I tillegg ville man jo umiddelbart fått et svar på hvem som eide fisken, framfor å bruke uker og måneder på å studere DNA, noe som uansett aldri kan gi et sikkert svar, bare grader av sannsynlighet, påpeker Kileng.

Les også: - Endelige beviset på at DNA-sporing er ubrukelig

Savner årsaksforklaring

Europharma, som Kileng representerer forhandler merkesystemet CWT i Norge, og er for tiden i forhandlinger med oppdrettere som ønsker å sette i gang med CWT-merking på eget initiativ. Systemet innebærer merking av fisk med små stålmerker i snuten på fisken. Ved hjelp av en egen kode på hvert merke kan fisken raskt spores tilbake til både eier og lokaliteten den rømte fra.

Henrik Hareide sier at han er bevisst på teknologien som Europharma representerer, men holder fast på at den ikke kan si noe om årsakssammenhengen.

- Når det gjelder Europharma sin merketeknologi så vil den nok gi oss mer og raskere informasjon enn det vi har i dag. Men heller ikke denne teknologien vil si noe om årsaken til rømmingshendelsen, forteller Hareide til kyst.no.

Les også: - Blander identifisering og årsaksforklaring 

Annonse