Gå til innhold
Annonse
Trond Williksen  Akva Group
Trond Williksen Akva Group

- Q4 har som normalt vært et lav-sesong kvartal for Akva group. Kvartalet karakteriseres av lav aktivitet i leveranser til merd basert akvakultur, skriver selskapet i sin fjerdekvartalsrapportering.

Annonse

- Dog har vi har opplevd sterk ordreinngang for leveranse i 2013 og ser positive signaler i markedet, spesielt i den nordiske regionen. Det landbaserte teknologisegmentet er vesentlig styrket gjennom oppkjøpet av 70 prosent av aksjene i Plastsveis AS. Dette segmentet er nå godt posisjonert for fremtidig lønnsom vekst, sier konsernsjef i selskapet, Trond Williksen.

Akva group oppnådde en omsetning på 174.3 MNOK (191.0 MNOK) i fjerde kvartal 2012 med en EBITDA på -4.4 MNOK (3.2 MNOK).

Akva group skriver videre at det merdbaserte teknologisegmentet var påvirket av rolige markedsforhold gjennom året og lav ordrebok i begynnelsen av det fjerde kvartalet. Q4 er lavsesong for leveranser av teknologi og service i det Nordiske markedet som er det største av våre geografiske markedssegmenter.

- Gjennom kvartalet opplevde vi et noe redusert aktivitetsnivå i Chile sammenlignet med samme periode i fjor. Roligere aktivitet i det Chilenske markedet er forklart med at våre kunder er negativt påvirket av lave priser på laks, ørret og coho, heter det.

Akvag group mener det landbaserte teknologisegmentet nå er posisjonert for fremtidig lønnsom vekst og vesentlig styrket gjennom oppkjøpet av 70 prosent av aksjene i Plastsveis AS i Q1 2013.

- Plastsveis AS er en ledende aktør innen installering av landbaserte anlegg i Norge. Oppkjøpet er et naturlig steg for å styrke det landbaserte området i konsernet, og vil gi Akva group en sterk posisjon i markedet når det gjelder leveranser av en rekke løsninger til landbasert akvakultur. Plastsveis AS er et godt drevet selskap med solid kompetanse og operasjonell kapabilitet på sitt område. Selskapet vil gi vesentlige synergier sammen med vår eksisterende landbaserte virksomhet og også sammen med vår virksomhet i Helgeland Plast AS. Oppkjøpet er betinget av endelig godkjenning fra Konkurransetilsynet, skriver de.

Egersund Group AS

Egersund Group AS har i egen børsmelding uttalt at deres investering i Akva group ASA reflekterer en langsiktig forpliktelse som en industriell majoritets eier.

Egersund Group AS sier de har ingen intensjoner om å øke sin eierandel i Akva group ASA eller å ta Akvagroup ASA av Oslo Børs.

- Forutsatt den forventede utviklingen av verdiene i Akva group ASA så har Egersund Group AS til hensikt, når tiden er riktig, å selge en del av aksjene i Akva group ASA med formål å øke attraktiviteten for alle aksjonærene i selskapet, skriver de.

 

Annonse