Gå til innhold
Den rømte oppdrettsfisken skal gjenfanges innenfor det geografiske området vist på kartet. Illustrasjonsbilde: Lovundlaks.
Den rømte oppdrettsfisken skal gjenfanges innenfor det geografiske området vist på kartet. Illustrasjonsbilde: Lovundlaks.

Det rømte oppdrettsfisk da Lovundlaks AS fikk anleggshavari på lokalitet Kveitholmen i Lurøy kommune. Nå setter de i gang nye tiltak.

- Det utloves dusør til fritidsfiskere på kr 300 for hver oppdrettslaks med vekt på 2,0-4,5 kg, som gjenfanges og avlives innenfor det geografiske område som vist på bilde, skriver Lovundlaks på sin Facebook-side.

De viser også til at øvrige vilkår må følges:

  • Dersom det benyttes garn, skal maskevidde være over 58 mm.
  • Garn skal ha løpende tilsyn. Eventuell fangst av fugl eller anadrom villfisk krever skånsom behandling og skal slippes ut.
  • Ved betydelig bifangst av anadrom villfisk kan fisket bli stoppet. Slike fangster må derfor rapporteres tilbake til Lovundlaks.
  • Laksens hode benyttes som dokumentasjon på fangsten, og kan leveres til Lovundlaks’ landbase på Straumøyvalen på Sleneset eller ved selskapets administrasjonsbygg på Lovund hverdager kl. 08 og kl.15.
  • Fisken er frisk og velegnet til konsum, og fiskere får beholde fangsten selv.

Selskapet opplyser at gjenfangsten varer til om med 3. november 2019.

- Perioden kan bli utvidet i tid og geografisk omfang, dersom fangst og observasjoner av rømt laks skulle tilsi det, skriver de avslutningsvis.

For ytterligere spørsmål eller rapportering, ber selskapet ta kontakt med Kjetil Fjellgaard på telefon 480 78 221 eller kjetil@lovundlaks.no.

Har du en sak du
vil tipse oss om?