Gå til innhold
Annonse
Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.
Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.

I et tett innovasjonssamarbeid med Morefish AS, jobber Tjeldbergodden Rensefisk med å utvikle en ny metode for slamrensing av avløpsvannet.

Annonse

– Vi produserer nå tørket slam med et tørrstoffinnhold på over 90 %. Dette kan bli en kostnadseffektiv løsning for avvanning av slam for de av oss som har rensekrav, forteller Odd Arne Kjørsvik som er driftsleder i Tjeldbergodden Rensefisk.

Han sier til kyst.no at de har testet en ny tørketeknologi som virker meget lovende, og som ikke er avhengig av at slammet forbehandles eller avvannes.

Driftsleder Odd Arne Kjørsvik sier de jobber med flere nye løsninger for rognkjeksproduksjonen deres. Foto: privat/Facebook.
Driftsleder Odd Arne Kjørsvik sier de jobber med flere nye løsninger for rognkjeksproduksjonen deres. Foto: privat/Facebook.

– Denne reaktoren kan ta substrat av ulikt tørrstoffinnhold og kvalitet. Vi tørker både marint slam og ferskvannslam inn til fint pulver. Det finnes noen løsninger på markedet i dag, men det er absolutt behov for flere kostnadseffektive og ikke minst bemanningsfrie løsninger, påpeker han til kyst.no.

 Les også: Vil øke antall ansatte og doble kapasiteten

– Godt energipotensiale

Selskapet skal også etterhvert sette i gang et prosjekt med automatisering av slamlinjen med målsetning om å forenkle slambehandlingen.

– Dette gjør vi i samarbeid med West Elektro. Behandling av slammet bør være helautomatisert, slik at det kommer ut tørket, og ferdig pakket i storsekk, forklarer han.

Fôrprosjektet startet selskapet med tidligere i vinter, og Kjørsvik sier de håper å ha ferdig testet hele slamlinjen i løpet av sommeren.

Daglig leder Svein Martinsen, som også er sjef i Morefish har tro på å foredle slammet til verdier.

Daglig leder Svein Martinsen. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.
Daglig leder Svein Martinsen. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk.

– Slampulveret er nå under uttesting som fôr i insektsproduksjon, og vi har også et prosjekt sammen med NIBIO hvor vi tester potensialet for varmeproduksjon gjennom samkompostering av flis og slam. Videre er det gjort flere potensialtester på slam som substrat i biogassreaktorer, og konklusjonen er at dette fiskeslammet har et godt energipotensiale, forklarer han.

Selskapene starter nå et prosjekt sammen med Let Sea i Sandnessjøen hvor de skal skape verdikjede ut av slamutfordringen, med målsetning om å produsere biogass, varmeenergi og som nevnt proteiner.

Utfordringen med slambehandling er lagring, volum og transportkostnader. Ved å tørke det avvannede slammet, oppnår de ifølge Martinsen lagringsstabilitet og volumreduksjon med over 90 %.

– For Tjeldbergodden dreier det seg om å rense cirka 100-150 tonn slam, og tørke dette ned til 10-15 tonn tørt stoff. For store settefiskanlegg vil jo slambehandling utgjøre store volum, de største genererer over 2000 tonn slam årlig. Da kan det være fornuftig å tørke slammet på stedet, forteller Martinsen.

Flere prosjekter

Selskapet prøver nå ut helt spesielle rognkjeks-kar til fisken. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk
Selskapet prøver nå ut helt spesielle rognkjeks-kar til fisken. Foto: Tjeldbergodden Rensefisk

Morefish AS har også testet en ny metode for dødfiskbehandling, basert på den samme tørketeknologien.

- Vi har fått dispensasjon fra Mattilsynet for å bruke denne til dødfiskhåndtering, og dette er en effektiv og sikker metode for å bli av med dødfisk uten bruk av ensilering. Også dette pulveret av dødfisk testes nå som substrat for insektsproduksjon, slik at avfallet blir omdannet til verdifulle proteiner.

Samarbeidet mellom Tjeldbergodden Rensefisk og Morefish mener han genererer mange gode idèer, som nå skal utvikles til produkter.

– Vi utvikler nå en ny fôringsautomat som fungerer utmerket i tidlig fase av produksjonen av rognkjeks, når fisken sitter på karveggen. Vi prøver også ut en helt ny prototype av rognkjekskar som er utviklet gjennom et prosjekt med Norsk Designråd og har en geometri som er helt forskjellig fra tradisjonelle kar, sier Martinsen fornøyd.

Kyst.no skrev også nylig om at Tjeldbergodden Rensefisk jobber aktivt i produksjonen for å øke overlevelsen til rensefisken i sjø. Les mer om dette her.