Gå til innhold
Annonse

Det ble en omsetning på 26,7 millioner vaksinedoser til laks sammenlignet med 21,8 millioner doser i januar 2012. Så langt viser vaksinesalget til ettåringen 2013 at det er omsatt 139 millioner vaksinedoser så langt når 21 millioner doser i september 2012 (kilde: Kontali Analyse), regnes til vaksinasjon av ettåringen 2013.

Annonse

Tilsvarende tall for ettåringen 2012 på samme tidspunkt var 133 millioner vaksinedoser.

Utsettet av ettåring i 2012 endte på 154,5 millioner smolt (kilde: Kontali analyse).Det ble solgt 2,0 millioner doser til ørret i januar sammenlignet med 1,6 millioner doser i januar 2012. Det ble omsatt 6,5 millioner doser med PD-vaksine i januar 2013 mot 8,1 millioner doser i januar 2012.

Forventer betydelig reduksjon i vaksinesalget til torsk

Det ble kun bestilt 5000 doser til torsk i januar måned mot 220 000 doser i januar 2012. Med tanke på rådende situasjon i torskeoppdrettsnæringen så forventes en betydelig reduksjon i vaksinesalget i 2013.

Annonse