Gå til innhold
Annonse
Etter at folks bevegelsesfrihet ble utvidet 11. mai, har eksportvolumet igjen økt til Frankrike. Bildet viser en sjømatdisk i Frankrike. Foto: Norges sjømatråd
Etter at folks bevegelsesfrihet ble utvidet 11. mai, har eksportvolumet igjen økt til Frankrike. Bildet viser en sjømatdisk i Frankrike. Foto: Norges sjømatråd

Verdifallet på 14 prosent som man opplevde for lakseeksporten i april ble redusert til 5 prosent i mai.  I Frankrike bød den siste vårmåneden på oppgang.

Annonse

Den totale sjømateksporten opplevde i mai et verdifall for andre måned på rad. I mai eksporterte Norge sjømat for 7,8 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 764 millioner kroner, eller 9 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

- Nedgangen i eksportverdien skyldes bortfall av restaurantsegmentet i flere markeder. I tillegg opplever vi økte fraktkostnader fordi mange passasjerfly som tidligere har fraktet fersk sjømat nå er satt på bakken. Et annet element som bidrar til å dra ned eksportverdien, er svekket kjøpekraft og betydelig usikkerhet i verdikjeden og i enkeltmarkeder, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

På den annen side viser Gangsø til at det er flere som kjøper sjømat i butikk og tilbereder den hjemme selv.

Verdi av samlet norsk laks- og ørreteksport per måned. Kilde: Sjømatrådet. Klikk for større.
Verdi av samlet norsk laks- og ørreteksport per måned. Kilde: Sjømatrådet. Klikk for større.

- Det kan bidra positivt på lengre sikt, ettersom terskelen for å lage sjømat hjemme er blitt lavere. Hvis vi i tillegg får en åpning i våre viktigste markeder fremover, kan det styrke etterspørselen etter norsk sjømat, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Verdiøkning så langt i 2020

Selv om det var fall i verdien i april og mai, bidrar sjømateksporten i januar, februar og mars til at det totalt sett er en verdivekst i 2020. Hittil i år er det eksportert sjømat til en verdi av 44,6 milliarder kroner. Det er en økning i verdi på 1,5 milliarder kroner, eller 3 prosent, mot samme periode i fjor.

I grove trekk står sild og makrell for 2/3 av verdiøkningen så langt i år, mens laks og ørret står for 1/3 av verdiøkningen.

- Selv om det har vært en nedgang i laks- og ørreteksporten de to siste månedene, startet året sterkt. Det er årsaken til verdiveksten så langt i 2020, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

Redusert verdifall for laks

I mai ble det eksportert 85 000 tonn laks til en verdi av 5,7 milliarder kroner. Det er en reduksjon i volum på 5 prosent, mens verdien falt med 312 millioner kroner, eller 5 prosent, mot mai i fjor. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i mai var 60,65 kroner per kilo, mot 62,13 kroner per kilo i mai i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i mai.

Hittil i år er det eksportert 419 000 tonn laks til en verdi av 29,3 milliarder kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien har økt med 476 millioner kroner, eller 2 prosent.

- Verdifallet på 14 prosent som vi opplevde for lakseeksporten i april ble redusert til 5 prosent i mai. Da så vi blant annet en sterk vekst i eksporten til Frankrike og til videreforedlingsmarkedene Polen og Danmark som i stor grad leverer bearbeidet laks til det tyske markedet, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Fransk opptur

I mars og april gikk eksporten av norsk laks til Frankrike tilbake med henholdsvis 11 og 12 prosent. I mai snudde den negative utviklingen, og volumet økte med 4 prosent, til 8 976 tonn omregnet til rund vekt.

- På begynnelsen av året var lakseeksporten til Frankrike på et høyere nivå enn i samme periode i fjor. I mars kom koronakrisen, og vi opplevde et fall i eksporten både i mars og april. Etter at folks bevegelsesfrihet ble utvidet 11. mai, har eksportvolumet igjen økt til Frankrike. Jeg tror at man kan forvente en ytterligere økning, ettersom restaurantene i hele Frankrike kunne åpne fra 2. juni. I Paris-regionen, som er et folkerikt område, er det foreløpig bare uteserveringene som kan ha åpent, sier Sjømatrådets fiskeriutsending til Frankrike, Trine Horne.

Lavere etterspørsel etter ørret

I mai ble det eksportert 5 400 tonn ørret til en verdi av 295 millioner kroner. Volumet økte med 20 prosent, mens verdien falt med 8 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

Hittil i år er det eksportert 25 200 tonn ørret til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 31 prosent, mens verdien økte med 156 millioner kroner, eller 12 prosent. Ukraina, USA og Japan var våre største markeder for ørret i mai. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse