Gå til innhold
Annonse

Årsmøtet i Vestnorsk havbrukslag ga torsdag sin fulle støtte til den pågående omorganiseringen av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. I praksis betyr det at laget legger seg ned for så å oppstå igjen i ny drakt, melder FHL.

Annonse

Dersom hele organsiasjonen vedtar omorganisering vil FHL etter dette ha tre regionale havbrukslag som til sammen dekker hele landet. Samtidig vil FHL på overordnet nivå da kun bestå av to bransjegrupper: en for havbruk og en for fiskerindustri. Den nye organisasjonsmodellen i FHL er resultatet av innspill fra en rekke medlemsbedrifter om behovet for å forenkle dagens organisasjonsapparat. Ønsket var at FHL skulle bli sterkere på arbeidet med næringens omdømme, markedsadgang og næringspolitikk. Vedtaket i Vestnorsk er i tråd med et tilsvarende vedtak i Nordnorsk havbrukslag i januar. Årsmøtet i Nordland fiskeoppdretterlag behandler saken i dag. Gårsdagens vedtak i VestNorsk havbrukslag lød som følger: "Vestnorsk Havbrukslag vedtas oppløst. Oppløsningen vil tre i kraft når generalforsamlingen i FHL har stedfestet ny organisasjonsmodell. Det forutsettes før oppløsningen realiseres at: FHL havbruk, FHL fiskefôr, FHL industri og eksport og FHL fiskemel på sine årsmøter har fattet vedtak om oppløsning. FHL har vedtatt ny organisasjonsmodell som medfører at det etableres to bransjegrupper til erstatning for dagens bransjeforeninger, og tre havbrukslag til erstatning for dagens distriktslag. FHL-styret har fattet vedtak som oppretter mandat for bransjegruppe havbruk og for havbrukslagene. FHL aksepterer å overta ansvaret for økonomifunksjonen i Vestnorsk Havbrukslag med virkning fra 01.01.2007. Det forutsettes videre at nye Vestnorsk Havbrukslag som opprettes skal eie og ha disposisjonsrett til opparbeidede økonomiske midler som finnes i nåværende Vestnorsk Havbrukslag. Det forutsettes også at fremtidige inntekter fra stamfiskkonsesjoner, støttemedlemmer osv, skal disponeres av lokallaget Hvis disse forutsetninger ikke inntreffer anses vedtak om oppløsning av Vestnorsk Havbrukslag som ugyldig"