Gå til innhold
Annonse

- Vi er avhengig av en ekstra lokalitet i nærheten av vårt driftsområde

Foto: Northern Lights Salmon.
Foto: Northern Lights Salmon.

- Status er fortsatt den samme - VI TRENGER ET JA! Søknaden vdr lokalitet Langeberg utenfor Sandstrand er fremdeles under behandling. Vi er avhengig av en ekstra lokalitet i nærheten av vårt driftsområde, skriver Northern Lights Salmon. 

Annonse

Dette innlegget som er lagt ut på Facebook av Northern Lights Salmon er skrevet av familien Balteskard og Olsen, og er gjengitt i sin helhet. 

Lokaliteten er ideell fordi den har gode miljøforhold og vi kan fortsette vår drift lokalt. Dette vil medføre til at vi kan ansette fra våre- og nærliggende kommuner og være medvirkende til lokalforankret næringsliv.

Prosessen for å etablere nye lokaliteter er svært omfattende, tidskrevende, og alle involverte parter blir hørt. Saken har vært behandlet lokalt, regional, vært til megling og er nå til behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne lokaliteten har vi jobbet for i 6 år nå, og den er avgjørende for fremtidens drift hos oss.

Vi ønsker en god dialog og samarbeid for å bevare gode villfiskbestander i de lokale elvene. Lokalitet Langeberg mener vi ikke vil føre til større risiko for rømming, blant annet fordi lokaliteten skal brukes som avlastningslokalitet for vår tillatte maksimale biomasse – som ikke endres ved etablering av ny lokalitet.

Våre bedrifter sysselsetter nå til sammen 70 ansatte i Ibestad og Tjeldsund kommune. Dette er vi stolte av, drivkraften vår som familiebedrifter er å løfte fram lokalvekst, det er kjernen til vår visjon om «Lys i husan» og for å fortsette slik fremover trenger vi et JA!

Her er innlegget vi delte i Juni 2019, det er like relevant nå som da:

Hjelp! Vi trenger et ja!

Dør det mer fisk nå? Hvor mange må vi permittere? Hva med alle private lån?

Frustrasjonen har lyst i krinker og kroker de siste ukene. Usikkerhet og fortvilelse, først og fremst for all flott fisk som lider. Vi har stått på døgnet rundt. I panikk, i sorg og usikkerhet. Hva med alle de ansatte? Bygda vår? Hva med alle leverandørene? Klarer vi å holde «folk i husan»?

Algesituasjonen her i nord har satt oss i Northern Lights Salmon og Sørrollnesfisk AS i en svært så utfordrende situasjon. Med hovedbase i Balteskard i Grovfjord og på Enkeltstein ved Sørrollnes er vi to familieeide selskap som har blitt svært sterkt rammet de siste ukene. I tillegg er vårt slakteri på Ibestad, Breivoll Marine Produkter, naturlig nok svært berammet når det ikke er noe fisk å slakte i området.

Vi bor her i nord og har et brennende engasjement for å skape mest mulig verdier i vårt nærmiljø. Siden tidlig på 80 – tallet har vi vært igjennom så mangt. En god del nedturer, men for all del, også fantastiske oppturer. Lakseprisene de siste årene har gitt oss muligheten til et solid økonomisk fundament, som gjør at selv om vi nå taper flere millioner kroner så skal vi klare oss. Vi ber med andre ord på ingen måte om aktiv støtte fra staten.

Men, ja det er ofte alltids et men når en driver matproduksjon. Det vi trenger kjære politikere og kjære lokalsamfunn her i nord er et ja. Et ja til areal og et tydelig ja til at vi kan opprettholde driften her i området.

Vår største utfordring er nemlig areal. Det kan høres snodig ut, men vår produksjon er svært risikoutsatt når slike naturkatastrofer slår til. I dag har vi fire steder i Astafjorden og Vågsfjorden hvor vi oppdretter atlantisk laks. Vi trenger flere slike steder å kunne produsere vår laks på og med det skape større ringvirkninger. Å kunne spre utsett av fisk, minsker risiko for både sykdom og lusepåslag. Det bedrer fiskevelferden og miljøbelastningen blir også langt mindre. Vi ønsker flere steder slik at vårt slakteri kan gi ansatte en jobb å gå til hele året.

Gjennom snart 40 år har vi skapt over 50 arbeidsplasser i oppdrett av laks og på slakteriet. I tillegg gir vi 15-20 unge en sommerjobb hvert år. Da vi bestemte å bygge oppdrettsbåt for en del år siden, valgte vi Grovfjord Mekaniske. I etterkant viste det seg å gi GMV en fantastisk mulighet til å skape en ny virksomhet. Båtbyggerne er langt fra de eneste. Ringvirkningene fra havbruk er svært gode. Hver arbeidsplass på merdekanten gir en gjennomsnittlig verdiskaping på over 4 millioner kroner. Våre leverandører i området er synlige bevis på dette.

Havbruksnæringen har nok ikke alltids vært like gode til å fortelle omverden om både verdier og hvordan produksjonen foregår. Det er mange som har meninger om hva havbruk er og hvordan det drives. For oss er bærekraft selve nøkkelen i alt vi gjør. Vi kan helt sikkert bli bedre i å kommunisere. Vi ønsker inderlig å ha hele Sør-Troms med oss i å bygge opp igjen det som ble revet bort på i noen hektiske maidager. Våre dører står åpne når en ønsker å lære mer om havbruk, for å se hvor viktig havbruk er og hvordan vi i dag driver bærekraftig. Vi håper dere som er politikere, med støtte i lokalbefolkningen, gir oss muligheten til mer areal og mer verdiskaping.

Det er i nord vi bor – det er her verdiene fortsatt skal være.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse