Gå til innhold
Annonse
Antibiotika, legemidler, medisin
Antibiotika, legemidler, medisin

Tross tredobling i antibiotikabruken i oppdrett i 2012, satte den norske befolkningen til livs ca 32 ganger mer antibiotika enn det norsk oppdrettsnæring gjorde i 2012.

Annonse

Folkehelsas statistikk for legemiddelbruk til oppdrettsnæringen kom i mars.

Nå er den også kommet for humant konsum.

Til fisk ble det i 2012 brukt 1591 kg antibiotika, noe som i seg selv er en tredobling fra året før. Flere tilfeller av bakteriesykdommen kaldtvannsvibriose er forklaringen på økningen.

Folkehelseinstituttet oppgir forbruket av legemidler til mennesker normalt som daglig døgndoser per 1000 mennesker (DDD/1000). Men de legger heldigvis ved i statistikken terapidoseringen, så det er mulig å regne om til kg.

Og regner en om de 20,93 daglige dosene per 1000 (side 60 i rapporten) til vekt, får en den nette sum av 51,77 tonn antibiotika brukt til mennesker i Norge i 2012. Mot, 1,59 til fisk.

Det er 32,5 ganger mer til oss. Kilo for kilo.

Individ for individ

Om man regner det ut per pers og per fisk i sjø blir det med 5 mill nordmenn ca 10 gram på hver av oss i året. Per laks – om en sier det står ca 500 mill individer i sjøen, ca 0,003 gram, eller 3 milligram om man vil. Altså ca 3300 ganger mer til deg og meg enn til en gitt laks.

Kg for kg

Og til slutt, regner man på biomasse eksportert, og bruker eksportvolumet på vel en million tonn som utgangspunkt for laksen, samt en snittvekt på si 60 kg på oss (inkludert alt fra spedbarn til de aller eldste) – som blir til 300 tusen tonn menneskebiomasse - kommer vi ut i et forbruk på ca 170 mg per kg.

For eksportert laks var tallet 1,6 mg per kg, altså vel 100 ganger mindre på laksen.

Annonse