Gå til innhold
Annonse

Veterinærinstituttet har utarbeidet et notat om HSMB, der vurderinger av betydningen av piscint reovirus (PRV) er sentralt. De håper nå på å kunne ta ett steg nærmere å avdekke PRV og HSMB.

Veterinærinstiuttet håper å ta ett steg nærmere å avdekke forholdet mellom PRV og HSMB. Foto: Trygve Poppe
Veterinærinstiuttet håper å ta ett steg nærmere å avdekke forholdet mellom PRV og HSMB. Foto: Trygve Poppe

Mattilsynet har sendt ut på høring et forslag til endringer i omsetnings- og sjukdomsforskriften for smittsomme sjukdommer hos fisk, og et av endringsforslagene er å stryke HSMB som nå står på liste 3 – Nasjonale sjukdommer. Notatet om HSMB oppsummerer forhold rundt HSMB som bla er viktige for Veterinærinstituttet sin høringsuttalelse.

- Utbrudd av hjerte‐ og skjelettmuskelbetennelse er assosiert med at piscint reovirus er

Tilstede i fisken. PRV finnes alltid hos fisk med HSMB, men fisk kan ha betydelige virusmengder uten at den har utviklet HSMB. Store mengder virus kan noen ganger finnes i milt eller hodenyre i oppdrettsfisk uten tegn til HSMB, hos frisk villfisk er det også funnet mye virus i hodenyre, skriver Veterinærinstiuttet.

Veterinærinstituttet håper å kunne avdekke forhold som gjør det mulig å forklare sammenhengen mellom PRV og HSMB.

- Pågående forskning ved Veterinærinstituttet omfatter studier av immunrespons og vaksineutvikling, samt hjertepatologi. Det er fortsatt stort behov for ny forskningsaktivitet, spesielt for å beskrive patogenesen for utvikling av HSMB, hvilke faktorer som kan utløse sjukdomsutbrudd, og avklare rollen til PRV, og om evt andre agens kan være involvert. I dette arbeidet er det også ønskelig at det gjennomføres en fullgenom sekvensering, noe som kan danne grunnlag for å avdekke virulensmekanismer hos agens, samt for å sammenligne isolater av virus fra ulike land og fra ulike fiskepopulasjoner. Etablering av cellekultur for å kunne dyrke virus på laboratoriet vil også være et viktig mål for å komme videre både i forskning og diagnostikk.

Annonse