Gå til innhold
Annonse
Blått Kompetansesenter Nord vil gjerne forhindre rømming i oppdrettsnæringen. Foto: Ole Andreas Drønen
Blått Kompetansesenter Nord vil gjerne forhindre rømming i oppdrettsnæringen. Foto: Ole Andreas Drønen

Blått Kompetansesenter Nord holder denne uken kurs på Skjervøy for å forebygge rømming fra oppdrettsanlegg.

Annonse

Oppdrettsnæringen i Nord-Troms har etterspurt et fast kurstilbud for å gjennomgå både teoretisk og praktisk kursing for å forebygge at rømming fra oppdrettsanlegg forekommer. Med dette som bakrunn har Blått Kompetansesenter Nord nå initiert et pilotprosjekt for å innhente erfaringer med å gjennomføre kursingen i praksis.

- Havari og rømming av oppdrettsfisk har lenge vært et stort problem for oppdrettsnæringen, både som følge av økonomiske tap for den enkelte oppdretter, men også som et stort omdømmeproblem for næringen som helhet. Til tross for at næringen har en nullvisjon i forhold til rømming av fisk, finnes det ikke noe fast tilbud for opplæring av ansatte på dette området, sier Janita Pettersen Simonsen, Prosjektleder i Blått Kompetansesenter Nord til Kyst.no

Fokus på rømningsforebygging

På det teoretiske grunnkurset 12. og 13. februar skal deltakerne få høre fra en rekke aktører hvordan de jobber i forhold til rømming, hvor forbedringspotensialet er og ikke minst erfaringer man kan lære fra. Etter bestått grunnkurs, kan deltakerne søke seg videre til praktisk kursing der de vil bli utfordret på øvelser som innebærer økt risiko for uønskede hendelser.

- Én ting er å høre hvordan man skal unngå at fisk rømmer, en helt annen ting er å få testet og evaluert risikofylte operasjoner ved å faktisk gjennomføre de, sier Simonsen.

Oppdrettsnæringen har lenge jobbet for å forebygge rømming, og til tross for at rømmingsstatistikken har gått ned, er ønsket om å få skikkelig opplæring både teoretisk og praktisk stor, i følge Blått Kompetansesenter Nord.

- Det er flere lokale aktører som står bak denne satsingen med oss, og som virkelig har dedikert både tid og personell for å få gjennomført kursingen.

I tillegg har Janita engasjert Anja Thonhaugen fra Halti Næringshage for å få gjennomført kursene.

- Tilbakemeldingene på tilbudet om teoretisk og praktisk kursing for å forebygge rømming har vært utelukkende positiv, og mange har også lagt frem ønsker om at kursene tilbys flere steder, forteller Anja til Kyst.no.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse