Gå til innhold
Annonse
laks i merd
laks i merd

Ved å utstyre oppdrettsfisk med mikro-elektronikk vil forskerne skaffe seg kunnskap om hvordan fisken reagerer i ulike situasjoner. Kunnskapen skal bidra til økt velferd i oppdrettsanlegg, skriver forskning.no

Annonse

Telemetri – fjernmåling – brukes til å kartlegge villfiskens vandringer og omgivelser. For å få vite mer om fisk i oppdrettsanlegg er forskere ved Thelma AS i Trondheim i ferd med å lage en “velferdsskriver” for fisk. – Den skal måle og lagre data om fiskens omgivelser og bevegelser, dens allmenne helsetilstand, og dermed også fiskens velferd, sier senioringeniør Bård Holand ved Thelma i Trondheim. Han samarbeider med Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU, Direktoratet for naturforvaltning, SINTEF og Fiskeri og havbruk i et prosjektet som er finansiert av Forskningsrådets havbruksprogram. På kroppen Hvordan fisk beveger seg, forteller ofte i klart språk hvordan den har det, og oppdrettere har alltid vurdert helsetilstanden til fisken ved å bruke øynene. – Brå bevegelser, langvarig voldsom svømming eller passivitet kan tyde på stresset atferd. En fisk som slingrer eller er ute av likevekt, kan tyde på at den opplever stress, som for eksempel sykdom, sier Bård Holand. Det er kjent at brå endringer i trykk og temperatur, for eksempel i forbindelse med transport og sortering, kan stresse, og i noen tilfeller skade fisken. – Vi vet også at torsk kan få skader på svømmeblæren av trykkforandringer som skjer under håving, og at puls og slagvolum kan øke voldsomt under fôring, sier Holand. Måling uten stress Første fase i prosjektet skal avgjøre hvilke data forskerne skal hente ut, og hvilken teknologi som skal brukes. Det kan være aktuelt å måle trykk, vanndyp, temperatur og fiskens akselerasjon. – Vi har to utfordringer. Den ene er å finne gode sensorer som kan måle det vi ønsker. Det andre er å finne en metode for å installere måleutstyret i fisken uten at den påvirkes, forklarer Holand. ”Sannhetsfisk” Mikrobrikken skal ikke installeres i alle fiskene i et anlegg. I praksis vil en populasjon oppdrettsfisk ha et lite antall “sannhetsfisk” utstyrt med enheten. – For å få installert enheten i fisken, kan den enten opereres inn eller plasseres i magesekken. I begge tilfeller kan inngrepet endre fiskens atferd, noe som vil påvirke forskningsresultatene, sier Holand. – Jeg tror vi kommer til å satse på plassering i magen, og finne en metode som påvirker individet minst mulig. Avlesning etter slakting Prosjektet vil være konsentrert om fiskens siste leveuker, og planen er at mikrobrikken legges inn i fisken idet den settes til sulting rett før transport til slakteri. Dataene som registreres forteller dermed noe om hva fisken utsettes under frakt og før slakting. – Enhetene skal fanges opp under slakting og kunne dokumentere at fisken i en populasjon har levd under akseptable forhold, forklarer Holand. Planen er at denne informasjonen skal kunne avdekke kritiske faser under oppdrett, og etter hvert brukes i en varedeklarasjon overfor forbruker. Et krav til metoden er at enhetene skal oppdages på slaktelinjen og fjernes for avlesing uten at det kompliserer slakteprosessen. En prototyp på ca 16 x 50 mm er planlagt ferdig i år, skriver forskning.no.

Annonse