Gå til innhold
Annonse

Vil redusere filetkostnaden og bedre utnyttelsen av laksen

Filetering av laks, bearbeidning, folk
Filetering av laks, bearbeidning, folk

Et tverrfaglig forskningsprosjekt vil se på mulige forbedringssider ved norsk bearbeiding av laks. Dersom Norge skal bli bedre må råstoffet utnyttes bedre, skriver Blue Planet i en pressemelding.

Annonse

Bionær-programmet i Norges forskningsråd har tildelt Nofima et stort tverrfaglig forskningsprosjekt over fire år, med mål om å effektivisere bearbeiding av laks, skriver Blue Planet i en pressemelding.

Dette skal sikres ved å prosessere fisken direkte til filet til en lavere kostnad og med høyere kvalitet enn ved tradisjonell slakting. Ved å filetere all fisk direkte vil man effektivisere produksjonen, fremme bærekraft, kvalitet, mattrygghet/sikkerhet og holdbarhet. All kjøle-energi konsentreres til filet, og transport gjennomføres uten is med miljøvennlig og rimeligere emballasje.

- Her kan vi legge til rette for 100 prosent videreforedling av laks i Norge, sier forsker Bjørn Roth ved Nofima i Stavanger i en kommentar.

Prosjektet er et samarbeid mellom oppdrettsselskaper, teknologi leverandører, forskningsinstitusjoner og næringsklyngene Arena Ocean of opportunities, NCE Aquaculture og NCE Culinology.

Forskerne tror man må bli flinkere til å filetere og utnytter mer av laksen. Foto: Ketil Falch
Forskerne tror man må bli flinkere til å filetere og utnytter mer av laksen. Foto: Ketil Falch
Annonse