Gå til innhold
Annonse

Vil samle kunnskap om næringssalter og organisk materiale

FHF ønsker å samle kunnskap om organiske materialer og næringsalter. Kjell Maroni forteller at de også ønsker oversikt over prosjekter som fokuserer på utslipp av næringsalter i sjø. Illustrasjonsfoto av merd. Foto: Sjømat Norge.
FHF ønsker å samle kunnskap om organiske materialer og næringsalter. Kjell Maroni forteller at de også ønsker oversikt over prosjekter som fokuserer på utslipp av næringsalter i sjø. Illustrasjonsfoto av merd. Foto: Sjømat Norge.

FHF har lyst ut midler for å få en oversikt over erfaringer og hvilke muligheter som ligger for utnyttelse av næringssalter og organisk materiale fra havbruk. 

Annonse

Kjell Maroni i FHF forteller til Kyst.no at det er mye som pågår, spesielt med anvendelse av slam til ulike formål og han sier det er gjennomført mange forsøk.

- Alt fra biogass til å bruke slam inn i sementproduksjon. Det er også gjort forsøk på utslipp av næringssalter i havet til alge- og skjelldyrking, for utnytting av næringssalter i tilknytting til oppdrettsanlegg, eksemplifiserer Maroni.

Andre eksempler som trekkes frem er utslipp fra settefiskanlegg, hvor Smøla Klekkeri og Settefisk blir brukt som eksempel. De bruker slam fra resikuleringsanlegget til å produsere biogass og dermed energi til anlegget sitt. Maroni poengterer at det er viktig å få samlet all slik kunnskap strukturert, for å undersøke hva utfordringene og mulighetene er.

Les også: Tar slam på alvor: – Har landet to nye kontrakter

- Vi håper at en slik sammenstilling av kunnskap vil gi oss en oversikt over hva man vet og hvor man står med tanke på ulik teknologi. I tillegg til at en ser på status i dag, ønsker vi også at en løfter blikket og ser en del år frem i tid i forhold til status på teknologiutvikling, forklarer han.

Utfordringer og muligheter

Det er også ønskelig ifølge Maroni at en også ser på eventuelle kunnskapsbehov knyttet til for eksempel om utslipp av næringssalter kan bidra til økte muligheter for å høste andre arter.

- Dette har det vært gjort få studier på. Det har vært noen bort i Middelhavet, hvor man har sett litt på dette, sier han.

KjellKjell Maroni i FHF forteller at formidling er viktig når de nå lyser ut et prosjekt for å samle kunnskap om næringssalter og organisk materiale.  Foto: Pål Mugaas Jensen.
KjellKjell Maroni i FHF forteller at formidling er viktig når de nå lyser ut et prosjekt for å samle kunnskap om næringssalter og organisk materiale. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Det står nevnt flere interessante prosjekter relatert til organiske materialer og næringssalter i utlysningsteksten. Maroni nevner blant annet at FHF og Forskningsrådet har hatt noen prosjekter relatert til fangst av villfisk i nærheten av oppdrettsanlegg.

- Dette er også et område som vi ønsker å få mer oversikt over, hva er status i dag og mulighetene fremover. Kan det utvikles noe fremover? Er det utfordringer fremover som gjør at en ikke kan forvente noe mer?

Formidling er viktig

Maroni forteller også at det er viktig at de som får jobben med å lage kunnskapssamstillingen klarer å fremstille den på en slik småte at den er lett tilgjengelig for alle som er interessert. Årsaker er at både aktører i næringen og utenfor skal kunne nyttiggjøre seg av den.

- Det kan være leverandørbedrifter som arbeider med andre næringer som ser at de allerede har teknologier som de kan utnytte. Det ville være spennende, slår han fast.

Han sier avslutningsvis at det er de som får prosjektet som skal formidle kunnksapen til næringen, og at det er viktig at de gjør kunnskapen best mulig tilgjengelig.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse