Gå til innhold
Annonse
Vidar Asphaug
Vidar Asphaug

Frisk Fisk-konferansen og Programkonferansen Havbruk 2008 blir slått sammen. Målet med konferansen er å gi raskere formidling av forskningsresultat, sier leder for programkomiteen i Frisk Fisk-konferansen, Vidar Aspehaug.

Annonse

Konferansen blir en viktig møteplass for de sentrale aktørene i norsk havbruksforskning og den desidert beste anledningen i 2008 til å få en grundig presentasjon av nye resultater fra havbruksforskningen, skriver programkomiteen i en pressemelding. – Vi er svært fornøyd med dette initiativet til samarbeid om en felles konferanse i 2008, sier Rolf Giskeødegård, programkoordinator for Havbruksprogrammet i Forskningsrådet. – Vi tror at samkjøring av konferansene i 2008 gir grunnlag for et svært godt arrangement. Dessuten er det bra at deltakerne slipper å velge mellom to så gode arrangementer. Det tror vi også havbruksnæringen vil ta godt imot, sier Giskeødegård. - Bakgrunnen for Frisk Fisk-konferansen var ønsket om å etablere en årlig nasjonal møte­plass for fiskehelse som skulle bidra til raskere formidling av forskningsresultater. Vi er svært fornøyd med at dette i år kan gjøres som et samarbeid med Programkonferansen Havbruk 2008, sier Aspehaug. Programkonferansen Havbruk 2008 arrangeres av Forskningsrådets store program Havbruk. Hensikten er å presentere resultater fra nyere havbruksforskning. Frisk Fisk-konferansen er en årlig nasjonal møteplass for fiskehelse som ble etablert på initiativ fra interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer. Konferansen er et non-profit foretak i samarbeid mellom Tekna Fiskehelseforeningen, Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening, Akaveterinærenes forening, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, Veterinærinstituttet, Norges Veterinærhøgskole, Havforskningsinstituttet og FHL Havbruk.

Annonse