Gå til innhold
Annonse
Namdal Rensefisk har produsert to millioner lusespisere i 2017 og skal gjøre det samme i 2018. Foto: Namdal Rensefisk/Stian Holmen.
Namdal Rensefisk har produsert to millioner lusespisere i 2017 og skal gjøre det samme i 2018. Foto: Namdal Rensefisk/Stian Holmen.

Rognkjeksprodusenten Namdal Rensefisk kan vise til et solid første fulle driftsår. 

Annonse

Selskapet åpnet dørene i 2016, og siden den gang har bedriften vokst. Produksjonen foregår i nytt anlegg, bygget i Storlavika i Flatanger kommune.

Det første fulle driftsåret til selskapet har vært solid og de kan vise til en omsetning på 65,5 millioner kroner mot 9,8 millioner kroner i 2016. Driftsresultatet kom på 34 millioner kroner, mot 2,4 millioner året før. 

Regnskapet for 2017 er gjort opp med et årsresultat på kr 23,3 millioner for selskapet. Pr årsskiftet var selskapets egenkapital på kr 29,2 millioner, i tillegg til 23,3 millioner i ansvarlig lån fra eierne. Egenkapitalen utgjør 16 % av selskapets totalkapital på kr 183,4 millioner.

Nøkkeltall for 2016 og 2017:
Nøkkeltall for 2016 og 2017:

Full produksjon og gode priser

Daglig leder Per Anton Løfsnes sier til Kyst.no at de har produsert to millioner lusespisere i fjor på rundt 50 gram, og påpeker de er godt fornøyd med fisken.

- Produksjonen har gått meget bra, de ansatte har gjort en veldig god jobb. Det har vært gode priser og vi har fått en god produksjon, sier han. 

Løfsnes påpeker at de i år også vil produsere samme mengde fisk, men ettersom prisene i år er noe lavere tror han de vil gå noe ned i resultat for 2018. 

- Det er uansett gode tider for å være rensefiskprodusent, sier han fornøyd. 

Avlsprogram

Den største operasjonelle risikoen for Namdal Rensefisk, skriver styret i årsberetningen er knyttet til fiskehelse, og til et nystartet forskningsprosjekt knyttet til avl på stamfisk. Et prosjekt som skal gjennomføres i samarbeid med AquaGen.

De fem havbruksbedriftene Bjørøya, Midt- Norsk Havbruk, Marine Harvest, Emilsen Fisk og Nova Sea har sammen med fiskeavlsselskapet AquaGen bygd et unikt rensefiskanlegg i Flatanger. De har tidligere opplyst at på akkurat samme måte som en gjennom årtider har avlet frem robust laks, brukes nå teknologien for å produsere verdens beste rognkjeks.

Løfsnes sier til Kyst.no at måten de vil skape den beste fisken på er gjennom hovedfokuset deres, som er å bygge et avlsanlegg for rognkjeks. 

- Vi investerer rundt 80 millioner i nytt anlegg som er spesiallaget for å avle på rensefisk. Vi tror ikke det er noe framtid å bruke villfanget rensefisk, vi jobber derfor med å få til et avlsprogram for rensefisken. I tillegg til at vi også må få til en bedre vaksine for fisken, sier han. 

- Rognkjeksen blir et meget viktig element for havbruksnæringen fremover, legger Løfsnes til.  

Selskapene planlegger å ha en storstilt åpningsseremoni på avlsanlegget i løpet av oktober måned. 

Namdal Rensefisk AS:

  • Driver produksjon av rognkjeks til bruk som beitefisk til laks i oppdrettsnæringen.
  • Selskapets virksomhet er rettet mot oppdrettsnæringen for laks, i hovedsak for å dekke eiernes behov for rognkjeks.
  • Selskapets kontor er i Flatanger.

42 prosent kvinner

Ved utgangen av året var det 11 faste ansatte og en lærling i selskapet. Det er fem kvinnelig ansatte med lærling i selskapet, og dette utgjør 42 % av arbeidsstyrken.

Styret skriver også at dagens eiere ønsker å kjøpe det meste av fisken, samt noen eksterne har også kjøpt fisk i 2017.

Markedssituasjonen melder styret vurderes som tilfredsstillende.

Samarbeidspartnere for utvikling av avlsprogram og avlsanlegg for rognkjeks mellom AquaGen (AG) og Namdal Rensefisk (NRF). Fra venstre: Produksjonsbiolog i NRF, Nina Iversen, Forskningssjef i AG, Thomas Moen, Forsker i AG, Tim Martin Knutsen, Seniorforsker i AG, Maren Mommens og Teknisk leder i NRF, Geir Tore Olsen. Foto: Ove Magne Ribsskog.
Samarbeidspartnere for utvikling av avlsprogram og avlsanlegg for rognkjeks mellom AquaGen (AG) og Namdal Rensefisk (NRF). Fra venstre: Produksjonsbiolog i NRF, Nina Iversen, Forskningssjef i AG, Thomas Moen, Forsker i AG, Tim Martin Knutsen, Seniorforsker i AG, Maren Mommens og Teknisk leder i NRF, Geir Tore Olsen. Foto: Ove Magne Ribsskog.

Flere prosjekter

Det ble sendt inn søknad til SkatteFUNN ordningen i 2017 på prosjekt «avlsprogram og stamfiskanlegg for rognkjeks» som ble godkjent og prosjektet skal vare ut 2020.

Namdal Rensefisk avslutter SkatteFUNN prosjektet «landbasert rognkjeksoppdrett» i 2017. Namdal Rensefisk AS oppnådde en skattefordel på -1.363.956 kroner på dette for fjoråret.

I tillegg har de fått innvilget søknad om støtte fra Innovasjon Norge, til forskningsprosjektet «avlsprogram og stamfiskanlegg for rognkjeks», på 3,5 millioner kroner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse