Gå til innhold
Annonse
Jan Erik Johnsen 1,5
Jan Erik Johnsen 1,5

Russerne har store ambisjoner om lakseproduksjon, men mye er retorikk og realitetene henger etter, mener Sjømatrådet.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

Det har vært sterk vekst hvert år siden 2001, og Russland er per i dag Norges største eksportmarked for fisk. Russerne har store politiske ambisjoner om egenprodusert laks, men utfordringene står i kø.

- Den politiske retorikken sterk, det er ikke uvanlig. De har sagt de vil skvise ut norsk laks, hvorfor skal Norge ha en så dominerende posisjon, spør de. Realitetene realiteten henger imidlertid etter, i Russland må man vente og se hva som skjer, sier Jan Eirik Johnsen, fiskeriutsending i Norges sjømatråd på et seminar tirsdag.

Jan Erik Johnsen, fiskeriutsending i Norges sjømatråd.
Jan Erik Johnsen, fiskeriutsending i Norges sjømatråd.

 

Dekker ikke veksten engang

Russian Salmon eneste produsent av atlantisk laks i Russland, med en produksjon på 8000 tonn. Det settes ut ørret i Russland for første gang i 2012, og Russian Sea starter opp produksjonen i år.

- Dette dekker ikke en tredjedel av etterspørselsøkningen i fjor. Vi tror det er plass til både norsk og russisk laks, sier Johnsen.

Robust økonomi

- Ser vi på økonomien er det klart at Russland ikke er del av Europa, Russland er mer i den situasjonen Norge er i. BNP vokste mens ledigheten falt under seks prosent. Ekspertene er enige, vi kommer ikke til å se de vekstratene som har vært på åtte prosent, de vil ligge på fire prosent.

Robust økonomi

Russlands ubestridte leder Vladimir Putin har makten i det nå etablerte økonomiske systemet, som har vist seg å være robust. Den økonomiske veksten gir økt kjøpekraft i befolkningen og gir positive utslag for handelen.

- Dette er veldig viktig for norsk laks og ørret. Utviklingen har vært formidabel. Super- og hypermarkedet skal ha fersk fisk, norsk laks og ørret står først på listen. Det kommer av at vi har best distribusjon. Vår fisk er meget populær, laks nummer en, ørret nummer to, de andre ligger langt bak. Russerne har sterke preferanser for et produkt vi kan levere ferskt, vi kan levere hele tiden stabil kvalitet og det er ikke mange konkurrenter, sier han.

Formidabel vekst

- Veksten er formidabel, verdien av eksport av laks ifjor endte på 3,6 milliarder kroner, det er opp 17 prosent. Legger vi til ørret er det enda mer imponerende, den steg med 62 prosent, sier Johnsen.

Kaliningrad ikke koblet fysisk til Russland, det er en frihandelssone. Før var det tollfrihet ved innfrysing i Kalinigrad, etter 20 november i fjor gjelder det kun bearbeidede produkter, det har dermed stoppet helt opp.

- Det sies det er mangel på fryst laks, lagrene er tomme. Det er regioner som tar kun fryst vare. Verdien av saltet fisk er betydelig. Hovedmarkedet er Sentralrussland, men vekstraten er høyere i regionene. Ser vi på sentrale og sørlige deler øker ferskandelen fra 5 til 13 prosent når det er lett tilgjengelig fersk laks, ifølge fiskeriutsendingen.

Ural er det området etter Moskva og St. Petersburg med størst etterspørsel etter norsk fisk. Det er et felles fersk rødfiskmarked, de skiller lite mellom ørret og laks.

- Det er viktig å se på ørret, eksportprisen er lik, men i Russland har ørret åtte prosent lavere tollsats, sier Johnsen.

Rom for begge

Fryst norsk laks konkurrer med chilensk laks, på fersk fisk er Norge enerådende.

- Prisutvikling har mye å si, også på fryst. Det er etterspørselsvekst, så vi mener det er rom for begge i det russiske markedet. Når prisen faller er det fersk laks som reagerer først. Nå begynner det å bli høye priser, det er skvisede marginer så mange venter med lansere kampanjer fordi prisen er så høy, mener han.

Annonse